Naukowcy z EIT+ grantobiorcami konkursu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Print Friendly, PDF & Email

Naukowcy z EIT+ grantobiorcami konkursu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W tym gronie znalazł się również prof. dr hab. Detlef Hommel, Dyrektor Departamentu Nanostruktur Półprzewodnikowych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Profesor Hommel wraz z zespołem będzie pracował nad otrzymaniem nowych efektywnych źródeł światła ultrafiolotegowego („New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”/ Nowe efektywne emitery ultrafioletowe do zastosowań biologicznych.) Partnerem w projekcie jest Philips Lighting Poland. Praca nad tego typu źródłami jest motywowana potrzebą zastosowania emiterów UV m.in. do oczyszczania powietrza i wody. Według danych Unesco ponad 660milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody, a problem ten można w znacznym stopniu zmniejszyć poprzez zastosowanie promieniowania w zakresie widma UV-C o mocy wyjściowej >50mW.

Naukowcy otrzymali dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł.  Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata.

Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Program TEAM-TECH realizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020 i umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Grantobiorcy:
Prof. dr hab. Detlef Hommel (kierownik projektu)
Dr hab. inż. Robert Kudrawiec (z-ca kierownika projektu)

Miejsce realizacji projektu:
Wrocławskie Centrum Badań EIT +

Tytuł projektu:
New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications

Przyznana kwota (PLN):
3 498 858 PLN

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-tech-konkurs-32016/.

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.08.2017
plusfontminusfontreloadfont