Print Friendly, PDF & Email

Naukowiec Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ wyróżniony w konkursie LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną edycję programu Lider, do którego zgłoszono się aż 240 projektów. Jednym z 36 wyróżnionych naukowców jest dr inż. Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Jego projekt otrzyma wsparcie w wysokości miliona złotych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło kolejną edycję programu Lider, do którego zgłoszono się aż 240 projektów. Jednym z 36 wyróżnionych naukowców jest dr inż. Michał Nikodem z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Jego projekt otrzyma wsparcie w wysokości miliona złotych. 
Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju młodych naukowców realizujących badania o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. 
– Program LIDER ma dwa podstawowe hasła: stawiamy na budowę zespołów przez młodych naukowców i jednocześnie na horyzoncie mamy konkretne zastosowania ich badań, czyli komercjalizację uzyskanych wyników – mówił w radiowej Jedynce w programie „Debata Dnia o szansach dla młodych polskich naukowców” Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wygrywają więc ci, którzy przedstawią program badań, budowę zespołu pod ten program i pokażą perspektywę, w ciągu dwóch, trzech lat, uzyskania konkretnych efektów badań – dodawał. 
Nagrodzony projekt Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ obejmuje badania dotyczące laserowych systemów detekcji siarkowodoru – bezbarwnego, silnie toksycznego związku o charakterystycznym zapachu zepsutych jajek. Pomiar jego stężenia w trudnych warunkach środowiskowych jest istotnym wyzwaniem, gdyż w ostatnich latach w wielu kopalniach na terenie Polski zarejestrowano obecność siarkowodoru na poziomie stanowiącym realne zagrożenie dla pracowników. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace, których głównym celem jest zbadanie możliwości precyzyjnej i jednocześnie dokładnej detekcji ilościowej stężenia siarkowodoru dla potrzeb przemysłu wydobywczego. 
W pięciu edycjach programu Lider Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło wsparcia 178 naukowcom. Dla Departamentu Nanotechnologii EIT+ jest to drugi projekt w tym programie. Więcej na temat wyników piątej edycji programu Lider na stronie NCBiR.

Program Lider ma na celu wspieranie rozwoju młodych naukowców realizujących badania o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. 

Program LIDER ma dwa podstawowe hasła: stawiamy na budowę zespołów przez młodych naukowców i jednocześnie na horyzoncie mamy konkretne zastosowania ich badań, czyli komercjalizację uzyskanych wyników – mówił w radiowej Jedynce w programie „Debata Dnia o szansach dla młodych polskich naukowców” Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Wygrywają więc ci, którzy przedstawią program badań, budowę zespołu pod ten program i pokażą perspektywę, w ciągu dwóch, trzech lat, uzyskania konkretnych efektów badań – dodawał. 

Nagrodzony projekt Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ obejmuje badania dotyczące laserowych systemów detekcji siarkowodoru – bezbarwnego, silnie toksycznego związku o charakterystycznym zapachu zepsutych jajek. Pomiar jego stężenia w trudnych warunkach środowiskowych jest istotnym wyzwaniem, gdyż w ostatnich latach w wielu kopalniach na terenie Polski zarejestrowano obecność siarkowodoru na poziomie stanowiącym realne zagrożenie dla pracowników. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace, których głównym celem jest zbadanie możliwości precyzyjnej i jednocześnie dokładnej detekcji ilościowej stężenia siarkowodoru dla potrzeb przemysłu wydobywczego. 

W pięciu edycjach programu Lider Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udzieliło wsparcia 178 naukowcom. Dla Departamentu Nanotechnologii EIT+ jest to drugi projekt w tym programie. Więcej na temat wyników piątej edycji programu Lider na stronie NCBiR.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.08.2013
plusfontminusfontreloadfont