Print Friendly, PDF & Email

New Zealand International Doctoral Research Scholarships – NZIDRS

Finansowane przez Rząd Nowej Zelandii i administrowane przez Eductaon in New Zealand międzynarodowe stypendia badawcze dla doktorantów (New Zealand International Doctoral Research Scholarships  – NZIDRS) stwarzają niezwykłe możliwości edukacyjne dla młodych naukowców z całego Świata.
Stypendia zapewniają wsparcie finansowe dla studentów zagranicznych podejmujących badania naukowe w Nowej Zelandii w celu  uzyskania stopnia doktora.

Więcej: New Zealand International Doctoral Research Scholarship : Scholarships for College Students, PhD Scholarships, International Scholarships 2011 Fellowships Loans
http://scholarship-positions.com

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.10.2014
plusfontminusfontreloadfont