Print Friendly, PDF & Email

„Nowe rozwiązania rodzą się na styku dyscyplin naukowych” – Kapitał Dolnego Śląska

W ostatnim wydaniu czasopisma „Kapitał Dolnego Śląska” ukazał się wywiad z prof. Mirosławem Millerem, Pełnomocnikiem dyrektora Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pół Magnetycznych oraz inicjatorem i pierwszym Prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

W rozmowie z Filipem Bernatem Profesor ocenia innowacyjność naszego kraju oraz tłumaczy dlaczego polskie szkolnictwo wyższe wymaga restrukturyzacji. Prof. Mirosław Miller od samego początku był włączony w inicjatywę przygotowania koncepcji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, jak wspomina w wywiadzie „EIT+ było niezależne od struktur uczelni, ale służące im, uczelnie są zresztą udziałowcami spółki. To jest koncepcja, której wcześniej w Polsce nie było”. I dodaje, że najważniejszym celem tego projektu była integracja środowiska naukowego z biznesowym, inkubacja innowacyjnych projektów, tworzenie start-upów, rozwijanie międzynarodowych powiązań.

Profesor w swojej wypowiedzi zaznacza jednak wyraźnie, że owszem infrastruktura laboratoryjna, zaplecze technologiczne są niezwykle istotne, ponieważ jest to warunek konieczny, aby budować dobre zespoły badawcze i przyciągać talenty z innych ośrodków i z zagranicy. Jest jednak zdania, że podejście do rozwijania innowacyjności powinno się w Polsce istotnie zmieniać.

Co to oznacza?

W opinii prof. Millera w Polsce należy stworzyć strukturę podobnych instytucji jak EIT+ w całym Kraju, „ (…) tak, żebyśmy na poziomie ogólnopolskim mieli sieć kilku lub kilkunastu instytucji naukowo–badawczych, dzielących się kompetencjami stosownie do regionalnych specjalności naukowo-gospodarczych. Czymś takim staje się Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które, nie będąc częścią uniwersytetu, integruje naukowców różnych uczelni i instytutów oraz innowacyjne firmy. Naukowcy pracujący w takiej instytucji jak EIT+ zdobywają własne projekty i sami są odpowiedzialni za wyniki swojej pracy, z tego się utrzymują. Takie są warunki rynkowe, rezultaty badań i ich wartość rynkowa decydują o przetrwaniu naukowca i jego grupy w EIT+. Uczelniom takich zasad narzucić się nie da i nie ma takiej potrzeby”.

Koncepcja, o której wspomina Profesor jest rozwijana m.in. w Niemczech oraz w Finlandii, gdzie tworzy się tzw. przypadkowe miejsce spotkań, ponieważ jak zaznacza prof. Miller nowe rozwiązania rodzą się dzisiaj głównie na styku różnych dyscyplin. „Tradycyjne obszary, takie jak biologia, fizyka, chemia, czy informatyka, są dziś tak wyeksplorowane przez wielkie koncerny, że niezwykle trudno jest tutaj stworzyć coś przełomowego i globalnie nowego. Trzeba więc „mieszać” ludzi z różnych dziedzin nauki i technologii i ciągle konfrontować ich wiedzę i pomysły”. Wymaga to jednak pełnego spojrzenia na rolę uczelni, instytucji naukowo-badawczych oraz nastawienia na proinnowacyjny rozwój gospodarki w całym kraju.

Pełen wywiad z prof. Mirosławem Millerem jest dostępny na stronie czasopisma „Kapitał Dolnego Śląska”. To czasopismo kolportowane w województwie dolnośląskim wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną”. Powstaje przy współpracy z organizacjami i instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, inicjującymi ważne ekonomiczne wydarzenia, a także wspierającymi przedsiębiorczość oraz przedsiębiorców w regionie.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 22.03.2016
plusfontminusfontreloadfont