Print Friendly, PDF & Email

O EIT+ podczas rządowego seminarium "Inteligentna specjalizacja" w Warszawie

Wspierający od lat Wrocławskie Centrum Badań EIT+ prof. Jerzy Langer gościł na seminarium pt. „Inteligentna specjalizacja”, zorganizowanym na początku marca br. w Warszawie. W swoim wykładzie przedstawił innym uczestnikom seminarium cele i misję EIT+.

Seminarium „Inteligentna specjalizacja” odbyło się w dniach 1-2 marca br. Jego gospodarzem oraz organizatorem – wspólnie z Komisją Europejską – było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Udział w obradach wzięli eksperci z KE, a także polscy samorządowcy odpowiedzialni za politykę regionalną, przedstawiciele administracji rządowej, eksperci zajmujący się m.in. tematyką R&D – w tym goście zagraniczni.

W gronie zaproszonych specjalistów znalazł się też prof. Jerzy Langer z Wrocławia, pracownik Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, członek prestiżowej Academia Europaea i doradca Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. W swojej prezentacji, podsumowującej całodzienne obrady seminarium, prof. Langer wyróżnił EIT+ jako przykład skutecznego wdrożenia strategii inteligentnej specjalizacji na Dolnym Śląsku.

Co było celem seminarium zorganizowanego przez resort rozwoju regionalnego? Jak czytamy na ministerialnej stronie internetowej: – Miało ono na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy na temat koncepcji „inteligentnej specjalizacji” i związanych z nią kryteriów dla tworzenia programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Podczas warszawskiego seminarium, goście Komisji Europejskiej zachęcali też reprezentantów polskich regionów do udziału w pracach Smart Specialisation Platform. W ramach platformy, współpracownicy mogą wymieniać dobre praktyki i wiedzę dotyczące różnych aspektów wdrażania inteligentnej specjalizacji.

fotr. mrr.gov.pl.

Prezentacja prof. Jerzego Langera z seminarium „Inteligentna specjalizacja” w Warszawie (w języku angielskim)


Wszystkie prezentacje z warszawskiego seminarium „Inteligentna specjalizacja” są dostępne na stronie internetowej europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 21.05.2014
plusfontminusfontreloadfont