Zarząd

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd

ZARZĄD
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+

Prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski

Prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski z wykształcenia jest chemikiem, specjalizuje się w technologii chemicznej, technologii materiałów i nanotechnologii,  technologii wody i ścieków, technologii odpadów, katalizie i fotokatalizie. W swoim dorobku (stan: 31.12.2017) posiada m.in. 8 wdrożonych do przemysłu technologii, 230 zgłoszeń i patentów udzielonych krajowych i w tym 3 międzynarodowe,  ponad 100 opracowań dla przemysłu, gospodarki i administracji, ponad 600 komunikatów i wystąpień konferencyjnych oraz ok. 400 publikacji, w tym 286 publikacji w czasopismach międzynarodowych, cytowanych 6159 razy z indeksem Hirscha (h=42). Uczestniczył w realizacji (kierownik lub wykonawca)  29 krajowych projektów badawczych i 12 międzynarodowych. Do jego największych wyróżnień należą: Tokyo University of Science President Award (2015), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), 3-krotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Zespołowa z Tytułu Osiągnięć Naukowych i Postępu Naukowo-Technicznego (1990,1994 i 1997), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997) oraz Złoty Krzyż Zasługi (1993).  Był członkiem  42 komitetów konferencji międzynarodowych i 17 komitetów konferencji krajowych.
 
Prof. Antoni Morawski jest związany z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, gdzie  m.in. od 12 lat pełni obowiązki Dyrektora Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej). Jest kierownikiem Zakładu Technologii Wody i Inżynierii Środowiska oraz kierownikiem  Laboratorium Zaawansowanych Technologii. Przez 6 lat był kierownikiem wydziałowego Studium Doktoranckiego. W latach 2010-2016 Profesor pracował również w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. W NCBR był Przewodniczącym Komisji ds. realizacji innych zadań Centrum (2 lata) oraz Przewodniczącym Komitetu Sterującego (3 lata) programu GEKON (wspólne przedsięwzięcie NCBR-NFGWiOŚ ). Swoją działalność organizacyjną realizuje również m.in. jako Członek Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej,

Od 6 lutego 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Mateusz Wilczyński

Mateusz Wilczyński od 1 stycznia 2017 r. objął obowiązki Wiceprezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Adwokat, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz filologii angielskiej i podyplomowych studiów z zakresu tłumaczeń przysięgłych na tej samej uczelni. Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego, które zdobywał w jednej z największych kancelarii prawnych we Wrocławiu, pełniąc przez ponad 6 lat funkcję menedżera zespołu odpowiedzialnego za doradztwo na rzecz największych przedsiębiorców w regionie, w tym spółek publicznych oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Zarządzał m.in. projektami z zakresu prawa handlowego, prawa pracy oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont