O programie WIB

Print Friendly, PDF & Email

O programie WIB

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Obszarem badań WIB zarządzanego przez ŁUKASIEWICZ – PORT jest biotechnologia medyczna – onkologia. Na wsparcie zespołów realizujących badania przeznaczono kwotę 450 mln zł.

Program Wirtualny Instytut Badawczy jest finansowany ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Jego celem jest finansowanie pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

W ramach programu finansowanie zostanie przyznane zespołom badawczym, które zaplanują zadania badawcze wpisujące się w określoną agendę badawczą. Program przewiduje możliwość realizacji zadań przez zespoły składające się z naukowców zlokalizowanych w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Korzyści z działalności WIB:

Więcej informacji o WIB na jego oficjalnej stronie: wib.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont