Print Friendly, PDF & Email

„Władcy doliny” – warsztaty o zarządzaniu systemami społeczno -ekologicznymi w EIT+

Jak zarządzać systemami społeczno-ekologicznymi? Jak godzić sprzeczne niekiedy interesy, gdy chodzi o wspólne dobro? Odpowiedź na to pytanie przyniosła gra symulacyjna „Władcy Doliny”, zorganizowana w Kampusie Pracze EIT+ przez Departament Klimatu i Energii naszej spółki oraz Centrum Rozwiązań Systemowych (dolnośląskim partnerem Climate-KIC).

Uczestnicy gry „Władcy Doliny” odwiedzili Kampus Pracze w poniedziałek (14 października br.). Zaproszono ich do udziału w specjalnie opracowanej grze symulacyjnej. Jej innowacyjna formuła sprawiła, że każdy z uczestników mógł w praktyczny sposób pozyskać nowe umiejętności z zakresu zarządzania systemami  społeczno – ekologicznymi oraz nauczyć się efektywnej współpracy między osobami reprezentującymi różne interesy.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy i studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość oraz Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Cała rozgrywka prowadzona była przez Centrum Rozwiązań Systemowych, które specjalizuje się w takich warsztatach na poziomie lokalnym, regionalnym i ministerialnym – zarówno w jednostkach publicznych, jak i prywatnych. Dodatkowo, podczas warsztatów jego uczestnikom towarzyszyli doktoranci z University of Nebraska – Lincoln, którzy na koniec dnia podsumowali naszą pracę, a także wskazali rekomendacje dla jeszcze lepszego zarządzania w sytuacjach, które zaistniały podczas rozgrywki i z którymi uczestnicy gry zetkną się w swojej pracy zawodowej.

Uczestnicy gry symulacyjnej dowiedzieli się:
– na czym polega zrównoważony rozwój na przykładzie zarządzania zasobami doliny rzecznej, gdzie interesy prywatne stykają się z interesami publicznymi,
– w jaki sposób negocjować rozwiązania i rozwijane możliwości służące jednocześnie gospodarce, środowisku i społeczeństwu,
– Jak prowadzić konstruktywny dialog, a nawet konstruktywny konflikt, w ramach którego możemy poznać stanowiska, potrzeby, obawy, oczekiwania wszystkich stron biorących udział w danej sytuacji. Takie rozpoznanie zaś pozwoli wynegocjować optymalne rozwiązanie sporu, a także zwiększyć wzrost świadomości wszystkich aktorów sytuacji, oraz budować podstawy do dalszej współpracy.

fot. Przemysław Poloczek.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont