Print Friendly, PDF & Email

Zespół realizujący poszczególne zadania badawcze

Koordynatorem programu badawczego projektu NanoMat jest Detlef Hommel prof. dr hab. Detlef Hommel.

Kierownicy poszczególnych zadań badawczych w ramach projektu NanoMat:

Zadanie 1.1. Nanomateriały dla zastosowań fotonicznych oraz biomedycznych
(kierownik: prof. dr hab. inż. Wiesław Stręk)

Zadanie 1.2. Nanomateriały dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych
(kierownik: prof. dr hab. Piotr Perlin).

Zadanie 1.3. Nanohybrydowe materiały dla fotoniki
(kierownik: dr inż. Katarzyna Komorowska)

Zadanie 1.4. Zastosowanie materiałów w skali nanometrycznej w procesie wytwarzania powłok funkcjonalnych na powierzchnie elastyczne o zadanych właściwościach grzewczych oraz ekranujących.
(kierownik: dr hab. inż. Adam Januszko)

Zadanie 1.5. Nanoskalowe separacje faz i sprzężenia elektromagnetyczne w materiałach wielofunkcyjnych
(kierownik prof. Krzysztof Rogacki).

Zadanie 1.6. Zastosowanie warstw kompozytowych na bazie związków selenu i siarki domieszkowanych jonami lantanowców jako równoczesnych blokerów UV i koncentratorów luminescencyjnych w ogniwach fotowoltaicznych
(kierownik: prof. dr hab. inż Wiesław Stręk)

Zadanie 2.1. Lasery i wzmacniacze światłowodowe
(kierownik: prof. Krzysztof Abramski)

Zadanie 2.2. Polimerowe światłowody mikrostrukturalne
(kierownik: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk)

Zadanie 2.3. Wzmacniacze i lasery światłodowe pracujące w obszarze długości fali 2 µm
(kierownik: prof. Krzysztof Abramski)

Zadanie 3. Funkcjonalne materiały polimerowe
(kierownik: dr hab. Marek Bryjak)

Zadanie 4.
Nanokompozyty i materiały typu SMART
(kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski)

Zadanie 5.1.
Detektory i konwertery promieniowania elektromagnetycznego dla cyfrowej diagnostyki medycznej i systemów zabezpieczania dokumentów i banknotów.
(kierownik: prof. Eugeniusz Zych)

Zadanie 5.2.
Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych
(kierownik: prof. Leszek Rycerz)

Zadanie 5.3. Określenie możliwości pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich z antropogenicznych źródeł krajowych
(kierownik: dr inż. Kazimierz Grabas)

Zadanie 5.4. Badania geochemiczno-mineralogiczne próbek z uwzględnieniem specyfiki skał łupkowych i materiałów zawirających metale krytyczne.
(kierownik mgr Rafał Kubik)

Zadanie 5.6. Scyntylatory o zredukowanej zawartości pierwiastków krytycznych – Ziem Rzadkich.

Zadanie 6.
Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii
(kierownik: prof. Jacek Machnikowski)

Zadanie 7.1
 Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników
luminescencyjnych
(kierownik: dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz)

Zadanie 7.2.
BioSens – Biosystemy do detekcji zagrożeń mikrobiologicznych
(kierownik: dr Tomasz Lipiński)

Zadanie 8.1.
Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania
(kierownik: prof. Krzysztof Abramski)

Zadanie 8.2.
Opracowanie nietoksycznych technologii otrzymywania powłok ochronnych do zabezpieczania powierzchni metalowych oraz znakowanych barwnie
(kierownik: dr inż. Grzegorz Paściak)

Zadanie 9.1.
Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowych
(kierownik: prof. Agnieszka Iwan)

Zadanie 9.2.
Celem zadania jest opracowanie metod syntezy nowych, organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych, w oparciu o technikę zol-żel
(kierownik: dr Anna Wójcik)

Zadanie 9.3.
Termoizolacyjne nanomateriały kompozytowe otrzymane metodą zol-żel dla zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(kierownik: dr hab. inż. Dariusz Hreniak)

Zadanie 11.1. 
Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych
(kierownik: dr inż. Grzegorz Paściak)

Zadanie 11.2.
Opracowanie nowych materiałów polimerowych, ceramicznych i kompozytowych (w tym nanokompozytowych) i wykorzystanie ich w wybranych zastosowaniach elektrotechnicznych (warystory, ograniczniki przepięć
(kierownik: dr inż. Grzegorz Paściak)

Zadanie 11.3.
Opracowanie zmodyfikowanej technologii wytwarzania nanokompozytów epoksydowych z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń technologicznych i badawczych
(kierownik: dr inż. Grzegorz Paściak)

Zadanie 11.4.
Opracowanie technologii wielkoseryjnej wytwarzania warystorów ZnO z obniżoną zawartością szkodliwych dodatków
(kierownik: dr inż. Grzegorz Paściak)

Zadanie 12.
Nowoczesne cienkowarstwowe ogniwa słoneczne trzeciej generacji wytwarzane w oparciu o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały.
(kierownik: dr inż. Filip Granek)

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont