Ocena wpływu diety stosowanej u niemowląt i małych dzieci na system neuroprzekaźników – nowy projekt EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Ocena wpływu diety stosowanej u niemowląt i małych dzieci na system neuroprzekaźników – nowy projekt EIT+

Jaki wpływ na system neuroprzekaźników niemowląt oraz małych dzieci ma ich dieta? Odpowiedzi na to pytanie szuka dr Anna Czajkowska-Mysłek z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, która rozpoczęła projekt badawczy dotyczący Zastosowania sorbentów polimerowych z nadrukiem molekularnym (MIP-SPE) do selektywnego profilowania katecholamin i ich metabolitów. Badania otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA 1.

Projekt BabyMIP (akronim projektu) ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zastosowania innowacyjnych sorbentów polimerowych z nadrukiem molekularnym (MIP-SPE) do profilowania katecholamin i ich metabolitów w minimalnej ilości płynu ustrojowego. Katecholaminy, to organiczne związki chemiczne, pochodne aminokwasu – tyrozyny. Katecholaminy są rozpuszczalne w wodzie i w 50% krążą we krwi związane z białkami osocza. Kiedy stężenie jest najwyższe, mówimy już o adrenalinie, noradrenalinie i dopaminie, ponieważ wysoki poziom katecholamin we krwi wiąże się przede wszystkim ze stresem. Katecholaminy wywołują bowiem ogólne reakcje organizmu, które przygotowują ciało do wysiłku fizycznego związanego z walką lub ucieczką. Typowe efekty działania to: podniesienie ciśnienia krwi, przyspieszenie akcji serca, a także podniesienie poziomu glukozy we krwi. Co może być przyczyną stresu? Stres może być wywołany jako reakcja psychologiczna, może powstać w odpowiedzi na stresory środowiskowe, takie jak hałas czy intensywne światło, ale wysoki poziom katecholamin może też być wynikiem diety.

W ramach realizacji projektu, który będzie prowadzony w Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, opracowana zostanie nowa metoda analizy katecholamin wykorzystująca ekstrakcję MIP-SPE. Badania będą dotyczyły płynów ustrojowych, w których analizowane biomarkery występują na bardzo niskim poziomie stężeń. Stosowane obecnie metody przygotowania próbek nie są wystarczająco selektywne w stosunku do tak złożonej matrycy, jaką są próbki pochodzenia biologicznego (krew, mocz). Ponadto prowadzenie badań z wykorzystaniem próbek pochodzących od małych dzieci, a szczególnie niemowląt wiąże się z pozyskaniem minimalnej ilości pobranego materiału do badań.

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, fot. Wojciech Witkowski

Zastosowanie MIP-SPE umożliwi selektywną separację związków będących strukturalnymi i funkcjonalnymi analogami katecholamin, a także ich zatężenie. Ekstrakcja MIP-SPE połączona z technikami ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas umożliwi wykonanie badań w niewielkiej ilości pobranego materiału, z czułością umożliwiającą ocenę przemian tych związków zachodzącą pod wpływem diety – tłumaczy dr Anna Czajkowska-Mysłek. – Pozwoli to na uzyskanie znacznie niższych granic detekcji analitów, uproszenie protokołu przygotowania próbek i znacznie mniejsze zużycie rozpuszczalników organicznych stosowanych w analizie.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej techniki ekstrakcji w połączeniu z bardzo czułymi technikami analitycznymi, istnieje szansa, że zyskamy możliwość określania przemian katecholamin, co z kolei przyczyni się do kontynuowania badań prowadzonych przez dr Czajkowską-Mysłek nad wpływem diety stosowanej u niemowląt i małych dzieci na system neuroprzekaźników.

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 05.02.2018
plusfontminusfontreloadfont