Print Friendly, PDF & Email

Odpowiedzialność w biznesie źródłem rozwoju Twojej firmy

Pod tym hasłem odbyła się w dniu 28 października 2014 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja poświęcana Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) – jednej z wiodących koncepcji strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Prelegentami tego spotkania byli również przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+: Patrycja Radek – Wicedyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu oraz Katarzyna Pala – po. Kierownik Działu Komercjalizacji i Zarządzania IP.

Społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, które charakteryzuje się dobrowolnym włączaniem do strategii przedsiębiorstwa celów społecznych i środowiskowych. Przedsiębiorstwo kierując się świadomością nienarzuconej odpowiedzialności za podejmowane działania buduje efektywne i trwałe relacji zarówno z pracownikami, jak i z otoczeniem (klienci, partnerzy biznesowi, środowisko naturalne oraz społeczność lokalna) przyczyniając się do poprawy życia współczesnych społeczeństw. Tym samym społeczna odpowiedzialność biznesu ma swój wkład w urzeczywistnianie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu wzięły udział przede wszystkim firmy, organizacje i instytucje, które zaprezentują alternatywne, a przy tym nowatorskie rozwiązania w metodach zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przedstawiło podczas konferencji rozwiązania w tym obszarze, które są możliwe dzięki współpracy nauki i biznesu.

Szczegółowe materiały na temat konferencji można znaleźć na stronie: www.ue.wroc.pl

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 01.06.2013
plusfontminusfontreloadfont