Print Friendly, PDF & Email

Oferta sprzedaży technologii

Przedmiotem oferty jest technologia pt „Metoda roztwarzania gąbki miedziowo – arsenowej i krystalizacji skorodytu z tak otrzymanego roztworu” (dalej jako Technologia), której właścicielem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Technologia została opracowana w ramach realizacji zadania badawczego 5.2 projektu nr POIG.01.01.02-02-002/08-00 pn. „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”

Warunki sprzedaży:

  1. Jednorazowa opłata w wysokości 1000 000 PLN netto
  2. Sprzedaż obejmuje przeniesienie wszystkich praw majątkowych do technologii na kupującego.

Oferta jest ważna do 31.10.2016 roku

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 07.09.2016
plusfontminusfontreloadfont