Print Friendly, PDF & Email

Oferta współpracy dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy do współpracy doktorantów oraz doktorów  kierunków: biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, mechanika,  którzy:

  • wykazują  zainteresowanie problematyką ochrony praw własności intelektualnej  (przeszukiwanie literatury patentowej i baz danych zgłoszeń patentowych dotyczących wybranej dziedziny badań),
  • mają ambicje uzyskania nowej wiedzy i kompetencji przydatnych w pracy naukowej i w dziedzinach związanych z nauką t.j. zarządzanie wiedzą, transfer technologii, ochrona IP.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest zainteresowane długoterminową współpracą w obszarze monitorowania rozwoju technologii oraz badania zdolności i czystości patentowej rozwiązań powstających w projektach naukowych prowadzonych przez Spółkę.

Na spotkanie  dotyczące zasad i charakteru pracy zapraszamy 27 maja 2010 o godz. 15:00 w Audytorium 1 B przy  ul. Joliot-Curie, s. 1B.

więcej informacji

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.01.2015
plusfontminusfontreloadfont