Referent ds. Administracji Laboratoryjnej

Print Friendly, PDF & Email

Referent ds. Administracji Laboratoryjnej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Referent ds. Administracji Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. DWL/RAL

Główne zadania i obowiązki
• Opieka nad Punktem przyjęcia próbek w tym: utrzymanie porządku i sprawdzanie warunków środowiskowych.
• Przyjmowanie i rejestracja próbek, prowadzenie dokumentacji, zgodnie ze standardami przyjętymi w Punkcie Przyjęcia Próbek.
• Odbiór, ocena organoleptyczna i sprawdzanie zgodności przesłanych próbek z nadesłaną dokumentacją.
• Rozdzielanie próbek i wydawanie ich pracownikom laboratoriów na podstawie zapisów w treści zamówienia.
• Wstępne przygotowanie próbek: rozdrobnienie, suszenie, ważenie.
• Realizacja zwrotów próbek.
• Wsparcie Działu Koordynacji Laboratoriów w przygotowaniu przeglądu zamówień od klientów.
• Uzupełnianie elektronicznego rejestru zleceń.
• Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przełożonego, zgodnych z zakresem zadań komórki organizacyjnej.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne.
• Praktyczna znajomość obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej np. wirówka, młynek, waga.
• Umiejętność pracy w warunkach sterylnych.
• Dobra znajomość MS Office.
• Dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Umiejętność dobrej organizacji pracy i skrupulatność.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
• Mile widziane doświadczenie w laboratorium pracującym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Udział w procesie pozyskiwania i realizacji interesujących zleceń komercyjnych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. DWL/RAL

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 17.08.2018
plusfontminusfontreloadfont