Inżynier Procesu w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Procesu
w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Nr ref: IP/LNSP/7/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów.
• Wykonywanie eksperymentów i prac laboratoryjnych w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie wyników i prowadzenie dokumentacji badań.
• Przekazywanie wyników badań przełożonemu oraz ich archiwizacja.
• Planowanie zakupów i materiałów potrzebnych do realizacji badań w laboratorium.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe: nauki techniczne lub ścisłe w obszarze inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki lub pokrewnych. Tytuł doktora będzie dodatkowym atutem.
• Wiedza z zakresu fotoniki i elektroniki.
• Znajomość technologii półprzewodnikowych.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium.
• Doświadczenie w pracy związanej z obsługą i utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IP/LNSP/7/2018 w terminie do 10.12.2018r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 24.07.2018
plusfontminusfontreloadfont