Inżynier Procesu w Pracowni Syntez Chemicznych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Pracowni Syntez Chemicznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Inżynier Procesu w Laboratorium Materiałów Polimerowych
(pracownie Syntez Chemicznych)

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. LMP/SCH/2018

Główne zadania i obowiązki
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Wykonywanie syntez nowego rodzaju materiałów o potencjale aplikacyjnym.
• Modyfikacja właściwości różnego rodzaju materiałów w celu poprawy ich parametrów.
• Udział w utrzymaniu w laboratorium systemów zarządzania zgodnych z normą PN/EN ISO 17025.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych.
• Praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia syntezy organicznej, lub syntezy materiałów polimerowych.
• Atutem będzie również praktyczna znajomość metod syntezy materiałów kompozytowych lub syntezy/modyfikacji nanomateriałów.
• Mile widziana znajomość technik pozwalających analizować wyniki uzyskiwanych syntez (w tym któregokolwiek z obszarów: analizy termicznej, porowatości, palności lub reologii tworzyw sztucznych).
• Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Umiejętność pracy w zespole.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. LMP/SCH/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 04.10.2018
plusfontminusfontreloadfont