Pracownik Techniczny ds. Utrzymania Czystości w laboratorium typu cleanroom

Print Friendly, PDF & Email

Pracownik Techniczny ds. Utrzymania Czystości w laboratorium typu cleanroom

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Pracownik Techniczny ds. Utrzymania Czystości
w laboratorium typu cleanroom

(¼ etatu)
którego głównym zadaniem będzie zapewnienie wysokich standardów czystości w laboratorium

Nr ref: CR/2/2019
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w laboratoriach typu cleanroom (zgodnie ze standardami pomieszczeń typu cleanroom, min. mycie podłóg, paneli ściennych, itp).
• Odpowiednie zabezpieczanie laboratorium mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom powierzchni lub urządzeń.
• Odpowiedni dobór narzędzi i materiałów do czyszczenia urządzeń i powierzchni (zgodnie ze standardami pomieszczeń typu cleanroom i obowiązującą procedurą).
• Wynoszenie odpadów chemicznych produkowanych w laboratorium zgodnie z obowiązującą procedurą.
• Kompletowanie i rozdzielanie środków ochrony indywidualnej (odzież robocza etc.).
• Przestrzeganie procedur i wytycznych związanych z utrzymaniem wysokich standardów czystości.
• Informowanie przełożonego o możliwości wystąpienia kontaminacji urządzeń lub powierzchni.

Kwalifikacje zawodowe:
• Mile widziane doświadczenie i/lub znajomość procedur dotyczących utrzymania czystości w pomieszczeniach typu cleanroom.
• Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
• Doświadczenie w laboratorium o podwyższonej klasie czystości (100, 1 000, 10 000), lub laboratorium chemicznym będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: CR/2/2019

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 15.11.2018
plusfontminusfontreloadfont