Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Diagnostyki i Biobankowania

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Diagnostyki i Biobankowania
w Krajowym Ośrodku Wiodącym w Zakresie Biobankowania

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. S/BB/2021

Główne zadania i obowiązki
• Pobieranie krwi od pacjentów.
• Opieka nad punktem pobrań.
• Biobankowanie materiału biologicznego zgodnie z europejskimi standardami jakości.
• Codzienne obowiązki laboratoryjne w tym utrzymywanie właściwego stanu technicznego aparatury badawczej (podstawowy serwis bieżący, kontakt z firmami serwisującymi).
• Realizacja zadań projektowych w projekcie BBMRI.pl.
• Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach.
• Wsparcie w procesie wyposażenia laboratorium w zakresie zakupu materiałów zużywalnych i odczynników.
• Opracowywanie procedur technologicznych i jakościowych.
• Nadzór nad dokumentacją laboratoryjną.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie wyższe magisterskie.
• Wymagane aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpis na listę Diagnostów Laboratoryjnych.
• Doświadczenie w pobieraniu krwi i w pracy z pacjentem.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym.
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
• Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
• Stymulujące środowisko naukowe współpracujące z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
• Rozwijanie kompetencji poprzez czynne uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych.
• Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
• Bezpłatne miejsce parkingowe.
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
• Dofinansowanie do urlopu.

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 26.04.2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1aba09aa82094fd4bf406a39a0c3967d

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/
Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 12.04.2021
plusfontminusfontreloadfont