Starszy Inżynier Badań w Pracowni Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Badań w Pracowni Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Inżynier Badań w Pracowni Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: SIB/LMP/PPTS/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Materiałów Polimerowych.
• Udział we wdrożeniu i utrzymaniu w laboratorium systemów zarządzania zgodnych z normą PN/EN ISO 17025.

Praca z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, takim jak:
o Reometr kapilarny z systemem rozciągania stopu i zakresem sił do 50 kN (Instron CEAST SR50)
o Plastometr do oznaczania wskaźników szybkości płynięcia (Instron CEAST MF 50)
o Aparat do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat (Instron CEAST HV 500)
o Mikrowytłaczarka (Haake MINI Lab II)
o Mikrowtryskarka (Haake MINI Jet II)
o Wytłaczarka jednoślimakowa (Zamak)

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych. Tytuł doktora będzie dodatkowym atutem.
• Wiedza z zakresu chemii, fizykochemii i reologii polimerów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
• Umiejętność analizy właściwości reologicznych polimerów/tworzyw sztucznych.
• Praktyczna znajomość reologii: plastometr, Vicat/HDT, reometr kapilarny.
• Praktyczna znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obsługi urządzeń: wytłaczarka jednoślimakowa, mikrowtryskarka, mikrowytłaczarka.
• Wiedza oraz doświadczenie w syntezie polimerów, oligomerów lub monomerów będzie dodatkowym atutem.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Poszukujemy kandydatów na etapie R2-Recognised Researcher lub R3-Established Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisuj nr ref.: Nr ref: : SIB/LMP/PPTS/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 17.07.2018
plusfontminusfontreloadfont