Usługi Consultingowe

Print Friendly, PDF & Email

Usługi Consultingowe

Oferujemy specjalistyczne usługi consultingowe w ramach komercjalizacji własności intelektualnej (sprzedaż, licencjonowanie, zakładanie i rozwój spółek technologicznych), zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych oraz w dziedzinie marketingu, PR w obszarze B+R.

Systematycznie rozwijamy obszar biznesowy. Tworzymy interdyscyplinarny zespół poczynając od specjalistów obsługi klientów, przez specjalistów komercjalizacji, brokerów technologii, aż do osób zajmujących się opracowywaniem i zarządzaniem projektami dofinansowanymi ze środków UE (granty krajowe, UE).

Kolejną grupą są specjaliści marketingu, promocji i PR. Wszyscy mają doświadczenie we współpracy z przemysłem i działają ze świadomością ochrony własności intelektualnej i poufności adekwatnej do prowadzonych działań.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: , Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont