Biobank Łukasiewicz – PORT

Print Friendly, PDF & Email

Biobank Łukasiewicz – PORT

Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii jest jednym z największych ośrodków gromadzenia i przechowywania ludzkiego materiału biologicznego w kraju.

Biobank Łukasiewicz – PORT kolekcjonuje i przechowuje ludzki materiał biologiczny, zarówno pochodzący z badań populacyjnych, jak i badań nad konkretnymi jednostkami chorobowymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i przemysłem w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo-badawczych.

Oferta BioBanku:

  • przechowywanie materiału biologicznego dla celów badań naukowych,
  • udostępnianie próbek materiału biologicznego do badań biomedycznych (m.in. krew do izolacji RNA w probówkach PAX gene),
  • konsultowanie projektów badawczych uwzględniających pobieranie ludzkiego materiału biologicznego w celu zabezpieczenia próbek do szerokiego panelu badawczego,
  • pomoc w tworzeniu wniosków do komisji bioetycznych i prawidłowej dokumentacji projektowej,
  • frakcjonowanie kwasów nukleinowych z komórek krwi obwodowej,
  • przechowywanie tzw. próbek back-up pochodzących z badań klinicznych,
  • szkolenia z zakresu biobankowania ludzkiego materiału biologicznego.

 

Informacja o placówce:

Kierownikiem Biobanku jest dr Elżbieta Gocek. Biobank pracuje według wytycznych międzynarodowej organizacji OECD i polskich norm dotyczących badań na ludzkim materiale biologicznym. Posługuje się jednostopniowym systemem kodowania informacji. Informacja o materiale biologicznym przechowywana jest w specjalnie dostosowanej do tego bazie danych za pomocą kodów typu 2D. Materiał biologiczny przechowywany jest w temperaturze -80 i -150 stopni Celsjusza. System zamrażania został zabezpieczony dodatkowym zasilaniem awaryjnym oraz butlami z ciekłym azotem i CO2.

 

Kontakt:

Dr Elżbieta Gocek
Biobank Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, Budynek 3
54-066 Wrocław
www.biobank.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: abachmatiuk, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont