Print Friendly, PDF & Email

Oferta

Co oferuje Forum A2B?

  1. Dostęp do Single Point of Contact (SPOC), zapewniający specjalistyczną wiedzę, infrastrukturę badawczą,  specyfikację potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie B+R, finanse, kontakty zlokalizowane w jednym miejscu,
  2. Dostęp do sieci praktyków B+R, działających w sektorze biznesowym i badawczym, korzystanie z  najlepszych praktyk i standardów sektorowych tzw. „good practices”
  3. Zapewnia przedmiotowy program wydarzeń (szkolenia, konferencje, zjazdy), dający możliwość nauki, wymiany doświadczeń i benchmarkingu z najlepszymi profesjonalistami,
  4. Ukierunkowuje na podwyższenie wyników biznesowych poprzez lepsze i efektywniejsze wykorzystanie B+R przy wspólnych projektach badawczych,
  5. Zapewnia konkretne środki finansowe na wspólne projekty badawcze. Projekty współfinansowane przez WCB EIT+, ale również przez innych członków zainteresowanych wynikami,
  6. Dostęp do unikatowych opracowań i materiałów,
  7. Wymianę informacji sektorowych przy zachowaniu rozsądnego poziomu poufności wśród członków – podejście „daj i pobierz”.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.02.2015
plusfontminusfontreloadfont