Szkolenia w laboratoriach PORT

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenia w laboratoriach PORT

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oferuje szkolenia w laboratoriach:  Mikroobróbki Laserowej, Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej, Materiałów Luminescencyjnych oraz Mikroskopii Elektronowej oraz Analiz Materiałowych i Geologicznych, znajdujących się w Kampusie Pracze. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in. studentom i pracownikom naukowym kierunków technicznych, a także pracownikom firm m.in. z branż: budowlanej, auto-motive, metalurgicznej, farmaceutycznej, chemicznej, life science, fotonicznej, a także przemysłu tworzyw sztucznych czy inżynierii materiałowej. Prowadzone są przez ekspertów – praktyków danego obszaru naukowego.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ W LABORATORIACH:

MIEJSCE: Laboratorium Mikroskopii Elektronowej oraz Analiz Materiałowych i Geologicznych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, Wrocław

ZESPÓŁ PROWADZĄCY: 

Pracownicy Laboratorium posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z mikroskopami elektronowymi, zarówno projektach naukowych, jak i w ramach zleceń komercyjnych. Multidyscyplinarny zespół złożony z absolwentów fizyki, chemii, biologii oraz geologii posiadający doświadczenie z różnorodnymi typami próbek oraz wielowątkowym zastosowaniem technik w zależności od pożądanych informacji.

TEMATY SZKOLEŃ:

 • Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej do analizy materiałów – szkolenie podstawowe
 • Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej do analizy materiałów – szkolenie zaawansowane

TERMINY SZKOLEŃ:
Szkolenia planowane są na 2020 r.

Zapisy na szkolenia: zapytania@port.org.pl

PROMOCJA – do 20% gratis!

Rabaty:

 • bonus za kilka osób z tej samej firmy:
  • -5% za dwie osoby
  • -8% za trzy osoby
  • -10% za cztery osoby
  • -15% za pięć osób
 • bonus za kontynuację: -5% – na zakup szkolenia zaawansowanego dla osób, które uczestniczyły w szkoleniu podstawowym

UWAGA: Rabaty sumują się!
Maksymalny rabat jaki można uzyskać: 25%.

MIEJSCE: Laboratorium Mikroobróbki Laserowej PORT

PROWADZĄCY: dr. inż. Tomasz Baraniecki – Kierownik Laboratorium Mikroobróbki Laserowej

TEMATY SZKOLEŃ:

 • Mikroobróbka laserowa jako precyzyjne narzędzie do obróbki materiałów

MIEJSCE:  Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych PORT

PROWADZĄCY: dr Joanna Cybińska – Kierownik Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych oraz dr inż. Maciej Czajkowski – asystent naukowo-badawczy w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

TEMATY SZKOLEŃ:

 • Zastosowanie metod luminescencyjnych do badań związków chemicznych
  PROWADZĄCY: dr Joanna Cybińska – Kierownik Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych
 • Wytwarzanie i charakterystyka komórek ciekłokrystalicznych
  PROWADZĄCY: dr inż. Maciej Czajkowski – asystent naukowo-badawczy w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

MIEJSCE: Laboratorium Cytometrii Przepływowej PORT

PROWADZĄCY: 

Dr n. med. inż. Agnieszka Węgrzyn
Kierownik Laboratorium Cytometrii Przepływowej PORT. Uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w Cytometrii Przepływowej, które zdobyła podczas pracy naukowej m.in. w Swiss Institute of Allergy and Asthma Research w Szwajcarii. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z Cytometrii Przepływowej zarówno jako słuchacz jak i prowadząca. Na co dzień prowadzi własne badania dotyczące biologii limfocytów T regulatorowych.

TEMATY SZKOLEŃ:

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 13.-14.08.2019
 • 20.-21.08.2019
 • 24.-25.09.2019
 • 22.-23.10.2019

W przypadku dużego zainteresowania istnieje możliwość utworzenia dodatkowych terminów.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.02.2018
plusfontminusfontreloadfont