Szkolenia w laboratoriach PORT

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenia w laboratoriach PORT

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oferuje szkolenia w laboratoriach:  Analiz Komórkowych oraz Badań Struktury i Właściwości Materiałów, znajdujących się w Kampusie Pracze. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych dedykowane są m.in. studentom i pracownikom naukowym kierunków technicznych, a także pracownikom firm z wielu branż, m.in.: budowlanej, auto-motive, metalurgicznej, farmaceutycznej, chemicznej, life science, fotonicznej, a także przemysłu tworzyw sztucznych czy inżynierii materiałowej. Prowadzone są przez ekspertów – praktyków danego obszaru naukowego.

W celu uzyskania więcej szczegółów dotyczących naszej oferty prosimy o kontakt zapytania@port.org.pl

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLEŃ W LABORATORIACH:

MIEJSCE:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

ZESPÓŁ PROWADZĄCY: 

Pracownicy Laboratorium posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z mikroskopami elektronowymi, zarówno w projektach naukowych, jak i w ramach zleceń komercyjnych. Multidyscyplinarny zespół złożony z

absolwentów fizyki, chemii, biologii oraz geologii posiadający doświadczenie z różnorodnymi typami próbek oraz wielowątkowym zastosowaniem technik w zależności od pożądanych informacji.

TEMATY SZKOLEŃ:

Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do analizy materiałówSzkolenia realizowane są w formie trzydniowych warsztatów złożonych z części teoretycznej i praktycznej w małych, 3-5-osobowych grupach.

SZKOLENIE PODSTAWOWE:
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie:

 • podstawowej obsługi mikroskopu FEI Quanta 650 FEG
 • podstawowej preparatyki w odniesieniu do próbek różnego typu
 • optymalizacji parametrów wiązki elektronowej
 • optymalizacji parametrów akwizycji obrazów analizy EDS

Szkolenie zakończone zostanie samodzielną charakterystyką wybranych próbek na podstawie wiedzy nabytej w jego trakcie.

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE dla osób mających doświadczenie w pracy ze skaningowym mikroskopem elektronowym:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie:

 • zaawansowanej obsługi mikroskopu FEI Quanta 650 FEG
 • optymalizacji parametrów wiązki elektronowej
 • optymalizacji parametrów akwizycji obrazów
 • pracy z różnego typu detektorami
 • pracy w trybie niskiej próżni oraz przy niskich napięciach
 • zaawansowanej analizy EDS

 

Oferta szkoleniowa dla grup zorganizowanych przygotowywana jest indywidualnie.

KONTAKT:

Agata Dorczyńska

Junior Key Account Manager

tel.: +48 71 734 7149

e-mail: agata.dorczynska@port.lukasiewicz.gov.pl

MIEJSCE:

Laboratorium Analiz Komórkowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław

ZESPÓŁ PROWADZĄCY: 

Pracownicy laboratorium posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z analizatorami komórkowymi zarówno w projektach naukowych, jak i w ramach realizacji zleceń komercyjnych. Na co dzień prowadzący badania naukowe z dziedziny immunologii z wykorzystaniem wieloparametrycznej cytometrii przepływowej. Dodatkowo specjalizujący się w sortowaniu różnych populacji komórek, w tym rzadkich populacji takich jak limfocyty T regulatorowe, limfocyty B regulatorowe i komórki macierzyste.

TEMATY SZKOLEŃ:

Podstawy Cytometrii Przepływowej

Szkolenie jest realizowane w formie dwudniowych warsztatów złożonych z części teoretycznej oraz praktycznej prowadzonych w małych, 2-4 osobowych, grupach.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy w zakresie:

 • podstawowej obsługi analizatorów komórkowych
 • podstawowego przygotowywania próbek do badań na cytometrze przepływowym
 • planowania prostych eksperymentów cytometrycznych
 • przygotowania automatycznej kompensacji
 • interpretacji uzyskanych danych

Szkolenie zakończone będzie samodzielną analizą wybranych próbek na podstawie wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób nieposiadających doświadczenia w cytometrii przepływowej oraz chcących uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie, szczególnie dla:

 • studentów
 • doktorantów
 • pracowników naukowych badających właściwości komórek
 • pracowników działów R&D firm farmaceutycznych i biotechnologicznych

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 07-08.10.2020
 • 17-18.10.2020
 • 08-09.12.2020
 • 13-14.01.2021
 • 10-11.02.2021
 • 10-11.03.2021

Oferta szkoleniowa dla grup zorganizowanych przygotowywana jest indywidualnie.

KONTAKT

zapytania@port.lukasiewicz.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.09.2020
plusfontminusfontreloadfont