Print Friendly, PDF & Email

AUTOMOTIVE

1.Badania fizyko-chemiczne

 • analiza gęstości materiałów stałych oraz szlamów przy użyciu piknometru helowego

Laboratorium Materiałów Polimerowych

2.Badania mechaniczne

 • Aparat do dynamicznej analizy mechanicznej DMA – Mettler-Toledo DMA/SDTA 861

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Aparat do analizy termomechanicznej TMA – Mettler-Toledo TMA/SDTA1 LN600 / LF1100

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat – Aparat do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat – Instron CEAST HV500 / Aloxit DE

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczanie parametrów przetwórczych tworzyw sztucznych pod wpływem obciążenia, temperatury i ciśnienia – Reometr Kapilarny z systemem rozciągania stopu Instron CEAST SR50

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wygrzewanie próbek w piecach wysokotemperaturowych, np. w celu wytworzenia spieków, innych celach

Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

3.Badania powierzchni

 • Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie zwilżalności danej powierzchni przez wodę – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza powłok lakierniczych, galwanicznych, farb, tworzyw sztucznych, skór, druku oraz wszelkich powierzchni, gdzie element dekoracyjny połysku ma znaczenie – Wykonywanie pomiarów połysku zgodnie z wymaganiami norm ISO 2813, ISO 7668, ASTMD523, ASTM S2457

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Kontrola jakości zapewniająca ocenę zgodności koloru próbek z wzorcami w ramach dopuszczalnej tolerancji,
 • Pomiar zmiany barwy po testach przyspieszonego starzenia w komorze UV – wykonywanie pomiarów zgodnie z normami ISO

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badania zwilżalności powierzchni przez wodę i różnego rodzaju ciecze – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Metoda adsorpcji fizycznej azotu: wyznaczenie powierzchni właściwej BET, średniej średnicy porów oraz objętości porów (zakres pomiarowy – materiały o średnicy porów 50nm- 0,4 nm)

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza składu chemicznego powierzchni z wykorzystaniem technik XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) i AES (Auger electron spectroscopy)

Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

4.Badania termiczne

 • określenie parametrów termicznych – charakterystyka przemian fazowych – Mikrokalorymetr różnicowy DSC – Mettler-Toledo DSC1 400W

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie stabilności termicznej, wyznaczenie zawartości dodatków stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych (plastyfikatorów, napełniaczy) – Termowaga

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów Termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR NETZSCH – STA 449 F1 Jupiter, QMS Aeolos, FT-IR Bruker Tensor 27

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów  Termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie przewodności cieplnej poprzez pomiar dyfuzyjności cieplnej (w tym ciepło właściwe) dla różnych materiałów – Aparat Laserowy do pomiaru dyfuzji termicznej LFA – NETZSCH 457

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Temperaturowo programowana redukcja (TPR) – Aparat do pomiaru chemisorpcji Micromeritics  AutoChem 2920

Laboratorium Materiałów Polimerowych

5. Palności i reologia

 • Analiza palności materiałów oraz analiza reologiczna – badanie właściwości tworzyw płynnych

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Testy pionowego i poziomego palenia metodą UL94 wg ASTM D 635 – wyznaczanie klas palności próbek małoformatowych (laboratoryjnych) – Aparat do badania palności tworzyw UL94 Fire Testing Technology

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie indeksu tlenowego próbek (oznaczenie najmniejszej ilości tlenu podtrzymującej palenie danego materiału) – Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego Firetesting Tech. OI+TOI

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie czasu zapłonu próbki, całkowitej ilości energii wytworzonej podczas spalania, zawartości O2, CO2 oraz CO – Kalorymetr stożkowy Fire Testing Tech. CONE O2/CO2/CO

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie gęstości optycznej dymu wydzielonego podczas spalania próbki – Komora do badania gęstości dymu Firetesting Tech. MBS SDC

Laboratorium Materiałów Polimerowych

6. Testy starzeniowe – pobierz ulotkę

 • Badanie odporności materiałów na szoki termiczne wg: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD – Komora szoków termicznych – WEISS TS 60

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM itd… Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badania odporności na korozję poprzez narażenia na solankę z opcją SO2, zgodnie z normami m.in.: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD, VDA, VW, Volvo – Komora mgły solnej – WEISS S.C. KWT 450/SO2

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczanie odporności materiałów/powłok malarskich na warunki klimatyczne (światło słoneczne, temperatura, wilgotność) zgodnie z normami: PN-EN ISO 11507, PN-EN ISO 4892-1, PN-EN ISO 16474-3, PN-EN ISO 4892-3, PR-EN 927-6, ASTM G154 – Komora przyspieszonego starzenia z lampami UV-A i UV-B

Laboratorium Materiałów Polimerowych

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont