Print Friendly, PDF & Email

BADANIA ŚRODOWISKOWE

1. Badania wody

 • Analiza jakościowa lub ilościowa substancji stałych i/lub roztworów metodą ICP-OES, ASA (ukierunkowana i nieukierunkowana)

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Oznaczenie wybranych pierwiastków w wodzie (około trzydziestu) wg PN-EN ISO 11885:2009

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych w wodzie (WWA, olej mineralny, benzyna, węglowodory chlorowane, ftalany, PCB, rozpuszczalniki) wg odpowiednich norm

Laboratorium Chromatografii Gazowej

 • Metoda diagnostyczna oparta na teście Real-Time PCR do wykrywanie mikroorganizmów np. Salmonella enterica, serotyp Typhi (Salmonella Typhi)

Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki 

 • Przygotowanie drobnoustrojów do identyfikacji taksonomicznej  metodą MALDI-MS wg. ISO 17025:2005 metodą PB-MIKRO-01
 • Identyfikacja  drobnoustrojów

Laboratorium Mikrobiologii 

 • Ilościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02
 • Identyfikacja związków organicznych techniką NMR – badanie jakościowe wg. ISO 17025:2005 procedura PB-NMR-01 (A), lub nieakretydowana

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

2. Badanie zanieczyszczeń i ścieków

 • Oznaczanie metali (Pb, Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd, Co) wg normy PN-EN ISO 11047:2001 i ASA-I-05

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Ilościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02
 • Identyfikacja związków organicznych techniką NMR – badanie jakościowe wg. ISO 17025:2005 procedura PB-NMR-01 (A), lub nieakretydowana

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

3. Badanie gleby

 • Oznaczanie metali (Pb, Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd, Co) wg normy PN-EN ISO 11047:2001 i ASA-I-05

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Oznaczanie zawartości węglowodorów C10 – C40 w glebie (indeks oleju mineralnego)

Laboratorium Chromatografii Gazowe

 • Ilościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02
 • Identyfikacja związków organicznych techniką NMR – badanie jakościowe wg. ISO 17025:2005 procedura PB-NMR-01 (A), lub nieakretydowana

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont