FARMACJA, WETERYNARIA, BIOTECHNOLOGIA

Print Friendly, PDF & Email

FARMACJA, WETERYNARIA, BIOTECHNOLOGIA

1. Badania przedkliniczne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Analizy cytometryczne

 • Immunoonkologia – (analiza naciekania guza) kompleksowa analiza komórek naciekających BD FACSCanto ™ II i / lub BD FACSCanto ™ II cytometr przepływowy
  Laboratorium Cytomertii Przepływowej

Analiza toksyczności substancji

 • Analiza mikroskopowa utrwalonych i żywych preparatów biologicznych (komórki w hodowli, skrawki tkanek, grube/niepocięte tkanki) wybarwionych fluorescencyjnie lub niewybarwionych
  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Analiza białek metodami biofizycznymi

Analiza powinowactwa ligand-białko

Test AMESA (Analiza genotoksyczności)

Test MTT (Badanie cytotoksyczności)

Test LDH  (Aktywność lipolityczna)

Test PAMPA

Produkcja i oczyszczanie białek rekombinowanych

Badanie wiązania radioligantów do receptorów (badania leków)

Badania ADME  in vitro i in vivo z wykorzystaniem wyznakowanych radioaktywnie substancji

Badania na myszach laboratoryjnych: podawanie substancji w zastrzykach, doustnie, na inne błonyśluzowe, pobieranie tkanek do dalszych analiz, obrazowanie przyżyciowe

 • Zwierzętarnia

Badania aktywności cząsteczek w modelach in vitro oraz  cytotoksyczności

Proteomika różnicowa

Testy czynników/substancji na liniach komórkowych

 • Na płytkach wielodołkowych: cytytoksyczność,
 • Scratch assay – (model gojenia rany – pomiar ruchu komórek zarastających uszkodzoną monowarstwę komórek),
 • Produkcja wolnych rodników,  
 • Ocena szczelności połączeń komórkowych w monowarstwie komórek (pomiar TEER – transepithelial electrical resistance)
  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

2. Produkcja przeciwciał

3.Testy diagnostyczne

 • Diagnostyka chorób onkologicznych, chorób serca i chorób rzadkich za pomocą zoptymalizowanych zestawów Illumina (Illumina MiSeq)
  Laboratorium Analizy DNA

4. Produkty farmaceutyczne

 • Przygotowanie drobnoustrojów do identyfikacji taksonomicznej  metodą MALDI-MS wg. ISO 17025:2005 metodą PB-MIKRO-01
 • Oznaczenie liczby i identyfikacja drobnoustrojów
 • Ocena wrażliwości drobnoustrojów w formie planktonicznej i biofilmowej na standardowo stosowane i eksperymentalne środki przeciwdrobnoustrojowe
  Laboratorium Mikrobiologii
 • Metoda dyfrakcji XRD, wg. Farmakopea Polska, wyd.  X Tom I, 2014 pkt.2.9.33 „PB-XRD-5 edycja 1 z dn. 13.11.2017r
  Laboratorium Krystalografii
 • Analiza stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji i wielkości cząstek – pomiar prędkości opadania cząstek w emulsjach w czasie
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Oznaczenie lepkości cieczy w granicach
 Zakresy  ilość próbki  temp.
 od 3 do 2 000 cP  16 ml  do +100°C
 od 125 cP do 2,5 mln cP  10,5ml  do +300°C
 od ok. 100 cP do 4 mln cP  500ml  ok. +25 °C

 

5. Hodowle komórkowe

6. Inżynieria białek

7. Mikroskopia

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont