Print Friendly, PDF & Email

KOSMETYKI, CHEMIA GOSPODARCZA

1. Czystość mikrobiologiczna

 • Przygotowanie drobnoustrojów do identyfikacji taksonomicznej  metodą MALDI-MS wg. ISO 17025:2005 metodą PB-MIKRO-01

Laboratorium Mikrobiologii

 • Identyfikacja  drobnoustrojów  z produktów chemicznych, kosmetycznych i innych

Laboratorium Mikrobiologii 

 • Ocena wrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki i chemoterapeutyki według wytycznych EUCAST

Laboratorium Mikrobiologii 

2. Badania-fizykochemiczne

 • Oznaczanie metali (Pb, Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd, Co) wg normy PN-EN ISO 11047:2001 i ASA-I-05

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej 

 • Oznaczenie lepkości cieczy w granicach
 Zakresy  ilość próbki  temp.
 od 3 do 2 000 cP  16 ml  do +100°C
 od 125 cP do 2,5 mln cP  10,5ml  do +300°C
 od ok. 100 cP do 4 mln cP  500ml  ok. +25 °C

 

Lepkościomierz – Brookfield Ing. Labs DV2TRV

Laboratorium Materiałów Polimerowych 

 • Pomiar wielkości cząstek w koloidach (wielkość ziaren do 10 mm) – ZetaSizer SN Malvern

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Pomiar potencjału zeta (pośredni pomiar stabilności koloidu o wielkości ziaren do 10 mm)- ZetaSizer SN Malvern

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Analiza stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji i wielkości cząstek – pomiar prędkości opadania cząstek w emulsjach w czasie – Aparat do badania stabilności emulsji

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Oznaczenie związków organicznych metodą MALDI-MS oraz MS/MS

Laboratorium Spektrometrii  Mas 

 • Analiza ilościowa związków organicznych metodą APC-I lub ESI-MS oraz MS/MS, HPLC-DAD

Laboratorium Spektrometrii  Mas 

 • Identyfikacja i potwierdzenie tożsamości substancji metodą APCI lub ESI-MS  oraz MS/MS (opcjonalnie z rozdziałem LC)

Laboratorium Spektrometrii  Mas 

 • Ilościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 

 • Identyfikacja związków organicznych techniką NMR – badanie jakościowe wg. ISO 17025:2005 procedura PB-NMR-01

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

3. Testy starzeniowe i reologia – pobierz ulotkę

 • Badanie odporności materiałów na szoki termiczne wg: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD

Komora szoków termicznych – WEISS TS 60

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM.

Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70

Laboratorium Materiałów Polimerowych 

 • Temperaturowo programowana redukcja (TPR)

Aparat do pomiaru chemisorpcji Micromeritics  AutoChem 2920

Laboratorium Materiałów Polimerowych 

4. Badania produktów biobójczych

 • Testy różnych czynników/substancji na liniach komórkowych np.:
  • na płytkach wielodołkowych: cytytoksyczność,
  • scratch assay – (model gojenia rany – pomiar ruchu komórek zarastających uszkodzoną monowarstwę komórek),
  • produkcja wolnych rodników,  
  • ocena szczelności połączeń komórkowych w monowarstwie komórek (pomiar TEER – transepithelial electrical resistance)

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont