Print Friendly, PDF & Email

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

1. Identyfikacja i potwierdzenie związków organicznych

 • Oznaczanie metali (Pb, Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Cd, Co) wg normy PN-EN ISO 11047:2001 i ASA-I-05

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Analiza jakościowa lub ilościowa substancji stałych i/lub roztworów metodą ICP-OES, ASA (ukierunkowana i nieukierunkowana)

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

 • Potwierdzenie tożsamości lub identyfikacja – chemikalia, substancje organiczne w formie stałej i ciekłej

Laboratorium Spektroskopii w podczerwieni

 

 • Analiza zmiennotemperaturowa FTIR substancji stałych w zakresie od -196OC do +300OC

Laboratorium Spektroskopii w podczerwieni

 • Analiza związków organicznych metoda MALDI-MS oraz MS/MS

Laboratorium Spektrometrii  Mas

 • Analiza ilościowa związków organicznych metodą APC-I lub ESI-MS oraz MS/MS, HPLC-DAD

Laboratorium Spektrometrii  Mas

 • Metoda APCI lub ESI-MS  oraz MS/MS (opcjonalnie z rozdziałem LC)

Laboratorium Spektrometrii  Mas

 • techniką NMR  w zakresie (10-100)% wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-02

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

2. Badania termiczne

 • określenie parametrów termicznych – charakterystyka przemian fazowych

Mikrokalorymetr różnicowy DSC – Mettler-Toledo DSC1 400W

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Określenie stabilności termicznej, wyznaczenie zawartości dodatków stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych (plastyfikatorów, napełniaczy) – Termowaga

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Wyznaczenie podstawowych parametrów termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR NETZSCH – STA 449 F1 Jupiter, QMS Aeolos, FT-IR Bruker Tensor 27

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badanie odporności materiałów na szoki termiczne wg: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD – Komora szoków termicznych – WEISS TS 60

Laboratorium Materiałów Polimerowych

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM itd.  Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70

Laboratorium Materiałów Polimerowych

3. Badania fizyko-chemiczne

 • Oznaczenie lepkości cieczy w granicach
 Zakresy  ilość próbki  temp.
 od 3 do 2 000 cP  16 ml  do +100°C
 od 125 cP do 2,5 mln cP  10,5ml  do +300°C
 od ok. 100 cP do 4 mln cP  500ml  ok. +25 °C

 

Lepkościomierz – Brookfield Ing. Labs DV2TRV

Laboratorium Materiałów Polimerowych

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont