Print Friendly, PDF & Email

PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY I INFORMATYCZNY

1. Badania fizyko-chemiczne

 • Oznaczenie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci, chromu(VI), polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w częściach elektronicznych zgodnie z Dyrektywą RoHS (IEC62321)
  Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej

2. Badania mechaniczne

3. Pomiar właściwości mechanicznych

 • Oznaczenie temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat – Aparat do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat – Instron CEAST HV500 / Aloxit DE
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

4. Badania powierzchni

 • Metoda adsorpcji fizycznej azotu: wyznaczenie powierzchni właściwej BET, średniej średnicy porów oraz objętości porów (zakres pomiarowy – materiały o średnicy porów 50nm- 0,4 nm)
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Badania zwilżalności powierzchni przez wodę i różnego rodzaju ciecze – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Wyznaczanie odporności materiałów/powłok malarskich na warunki klimatyczne (światło słoneczne, temperatura, wilgotność) zgodnie z normami: PN-EN ISO 11507, PN-EN ISO 4892-1, PN-EN ISO 16474-3, PN-EN ISO 4892-3, PR-EN 927-6, ASTM G154 – Komora przyspieszonego starzenia z lampami UV-A i UV-B
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

5. Badania termiczne

 • Określenie stabilności termicznej, wyznaczenie zawartości dodatków stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych (plastyfikatorów, napełniaczy) – Termowaga
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Wyznaczenie podstawowych parametrów termicznych  (stabilność termiczna, temperatura topnienia) – Termowaga sprzężona ze spektrometrem mas i FT-IR NETZSCH – STA 449 F1 Jupiter, QMS Aeolos, FT-IR Bruker Tensor 27
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

6. Nanoszenie cienkich warstw

7. Palności i reologia

 • Testy pionowego i poziomego palenia metodą UL94 wg ASTM D 635 – wyznaczanie klas palności próbek małoformatowych (laboratoryjnych) – Aparat do badania palności tworzyw UL94 Fire Testing Technology
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Oznaczenie indeksu tlenowego próbek (oznaczenie najmniejszej ilości tlenu podtrzymującej palenie danego materiału) – Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego Firetesting Tech. OI+TOI
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Oznaczenie czasu zapłonu próbki, całkowitej ilości energii wytworzonej podczas spalania, zawartości O2, CO2 oraz CO – Kalorymetr stożkowy Fire Testing Tech. CONE O2/CO2/CO
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

8. Testy starzeniowe – pobierz ulotkę

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM itd… Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Badania odporności na korozję poprzez narażenia na solankę z opcją SO2, zgodnie z normami m.in.: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD, VDA, VW, Volvo – Komora mgły solnej – WEISS S.C. KWT 450/SO2
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont