Print Friendly, PDF & Email

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY, METALURGICZNY, GEOLOGICZNY

1. Analiza składu chemicznego

 • Jakościowy skład fazowy – Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD -metoda akredytowana  ISO 17025:2005 wg. normy PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8
 • Ilościowy skład fazowy – Zakres: (5,0-100,0)%, Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD
  • metoda Ritvelda,
  • metoda wzorca wewnętrznego. Metoda akredytowana wg. normy PN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt 7.4 – 7.11 oraz pkt. 8, PN-EN 13925-2:2004 z wyłączeniem pkt 4.5, 6.3, 6.6
 • Identyfikacja składu fazowego metodą dyfrakcji XRD”, wg. Farmakopea Polska, wyd.  X Tom I, 2014 pkt.2.9.33 PB-XRD-5 edycja 1 z dn. 13.11.2017r
  Laboratorium krystalografii
 • Metoda dyfrakcji rentgenowskiej XRD – metoda Ritvelda. Metoda akredytowana  ISO 17025:2005 wg. normyPN-EN 13925-1:2007 z wyłączeniem pkt. 7.6 -7.11 oraz pkt. 8
  Laboratorium krystalografii

2. Badania fizyko-chemiczne

3. Badania mechaniczne

 • Oznaczenie temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT)
 • Oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat
 • Aparat do oznaczania temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczania temperatury mięknienia metodą Vicat – Instron CEAST HV500 / Aloxit DE
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

4. Badania powierzchni

 • Metoda adsorpcji fizycznej azotu – wyznaczenie powierzchni właściwej BET, średniej średnicy porów oraz objętości porów (zakres pomiarowy – materiały o średnicy porów 50nm- 0,4 nm)
 • Metoda porozymetrii rtęciowej – wyznaczenie procentowej porowatości oraz  średniej średnicy porów (zakres pomiarowy -materiały o rozmiarze porów w zakresie od 360 µm -3 nm)
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Badania zwilżalności powierzchni przez wodę i różnego rodzaju ciecze – Aparat do pomiaru napięcia powierzchniowego goniometr DataPhysics OCA 35
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Analiza powłok lakierniczych, galwanicznych, farb, tworzyw sztucznych, skór, druku oraz wszelkich powierzchni, gdzie element dekoracyjny połysku ma znaczenie – Wykonywanie pomiarów połysku zgodnie z wymaganiami norm ISO 2813, ISO 7668, ASTMD523, ASTM S2457
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

5. Nanoszenie cienkich warstw

6. Palności i reologia

 • Testy pionowego i poziomego palenia metodą UL94 wg ASTM D 635 – wyznaczanie klas palności próbek małoformatowych (laboratoryjnych) – Aparat do badania palności tworzyw UL94 Fire Testing Technology
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Oznaczenie indeksu tlenowego próbek (oznaczenie najmniejszej ilości tlenu podtrzymującej palenie danego materiału) – Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego i temperaturowego Firetesting Tech. OI+TOI
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Oznaczenie czasu zapłonu próbki, całkowitej ilości energii wytworzonej podczas spalania, zawartości O2, CO2 oraz CO – Kalorymetr stożkowy Fire Testing Tech. CONE O2/CO2/CO
  Laboratorium Materiałów Polimerowych

7. Testy starzeniowe – pobierz ulotkę

 • Badanie odporności materiałów na temperaturę przy określonej wilgotności – pomiary zgodnie z normami ISO i ASTM itd… Komora klimatyczna -WEISS WK3 340/70
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
 • Badania odporności na korozję poprzez narażenia na solankę z opcją SO2, zgodnie z normami m.in.: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD, VDA, VW, Volvo – Komora mgły solnej – WEISS S.C. KWT 450/SO2
  Laboratorium Materiałów Polimerowych
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont