Print Friendly, PDF & Email

ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY

1. Badanie zanieczyszczeń i pozostałości

  • Oznaczenie zawartości antybiotyków w produktach wg ISO ISO 17025:2005 na metodę PB-MS-02

Laboratorium Spektrometrii  Mas 

  • Oznaczanie metali (Zn, Cu) w suszu roślinnym wg normy PN-EN 14048:2004

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej 

2. Analiza składu

  • Metoda diagnostyczna oparta na teście Real-Time PCR do wykrywanie mikroorganizmów np. Salmonella enterica, serotyp Typhi (Salmonella Typhi)

Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki 

  • Analiza jakościowa lub ilościowa substancji stałych i/lub roztworów metodą ICP-OES, ASA (ukierunkowana i nieukierunkowana)

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej 

  • Analiza jakościowa lub ilościowa substancji stałych i/lub roztworów metodą ICP-OES, ASA (ukierunkowana i nieukierunkowana)

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej 

  • Ilościowe i jakościowe oznaczanie związków organicznych techniką NMR  wg. ISO 17025:2005 procedury PB-NMR-01 oraz PB-NMR-02

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego 

  • Analiza kinetyki procesu degradacji termicznej materiałów – Termowaga Mettler-Toledo TGA2

Laboratorium Materiałów Polimerowych 

3. Badania mikrobiologiczne

  • Przygotowanie drobnoustrojów do identyfikacji taksonomicznej  metodą MALDI-MS wg. ISO 17025:2005 metodą PB-MIKRO-01
  • Oznaczenie liczby i identyfikacja drobnoustrojów z żywności, suplementów diety

Laboratorium Mikrobiologii 

  • Oznaczenie lekowrażliwości drobnoustrojów zgodnie z wytycznymi EUCAST

Laboratorium Mikrobiologii 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.03.2019
plusfontminusfontreloadfont