Print Friendly, PDF & Email

Ogłaszamy nabór dla studentów przygotowujących prace magisterskie dotyczące nowoczesnych organicznych ogniw słonecznych

Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ ogłasza nabór do programu stypendialnego dla studentów.

Projekt badawczy, w ramach którego organizowane jest stypendium, ma na celu opracowanie nowoczesnych organicznych ogniw słonecznych, w których wyeliminowana zostanie warstwa tlenku indowo-cynowego (ang. ITO – indium tin oxide). Zastąpienie warstwy ITO poprzez alternatywne przezroczyste  elektrody przewodzące ma na celu obniżenie kosztów produkcji organicznych ogniw słonecznych. Dodatkowo, eliminacja warstwy ITO pozwoli na wytworzenie ogniw organicznych na elastycznych podłożach typ PEN lub PET.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Filip Granek z Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.  Udziela on informacji na temat naszego stypendium, przyjmuje też zgłoszenia od zainteresowanych studentów. Adres mailowy do kontaktu i przesyłania aplikacji:  filip.granek@eitplus.pl.

Jakie dokumenty należy przesłać?
1. CV oraz list motywacyjny.
2. Wykaz ocen i przedmiotów zaliczonych przez aplikanta.

Czego oczekujemy od kandydatów?
1. Znajomości podstaw fizyki ciała stałego lub chemii organicznej.
2. Umiejętności pracy w zespole.
3. Znajomości języka angielskiego.
4. Mile widziana będzie też znajomość zagadnień z dziedziny nowoczesnych ogniw słonecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym programie stypendialnym. Termin nadsyłania aplikacji mija 8 lipca br.

Projekt badawczy finansowany jest przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Homing Plus (edycja 4/2011).

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 04.11.2013
plusfontminusfontreloadfont