Print Friendly, PDF & Email

Oświadczenie Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Informacja Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.
o odstąpieniu od umowy z SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. odstąpił od niewykonanej części umowy zawartej z SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, która była odpowiedzialna za realizację zamówienia pn. „Wdrożenie wraz z dostawą Zintegrowanego Systemu Informatycznego z obszarem LIMS jako kluczowego elementu systemu zarządzania Wrocławskim Centrum Badań EIT + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 2.2″, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 21.08.2013
plusfontminusfontreloadfont