Print Friendly, PDF & Email

Oświadczenie Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Informacja Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. na budowę obiektu laboratoryjnego nr 9A w Kampusie Pracze.

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. informuje, że w związku z zagrożeniem realizacji zakończenia terminowego robót budowlanych budynku laboratoryjnego 9A, stanowiącego część inwestycji „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów”, podjął w dniu 23 grudnia 2013 r. decyzję w sprawie odstąpienia od umowy z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które było odpowiedzialne za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych budynku laboratoryjnego 9A przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w najbliższym czasie ogłosi postępowanie przetargowe na dokończenie robót budowlanych budynku laboratoryjnego 9A, tak by zagwarantować terminową realizację całej inwestycji.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. prowadziło budowę tylko jednego z czterech budynków laboratoryjnych. Przebudowa pierwszego budynku (1 BC) jest zakończona i obiekt jest w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę pomiarowo-diagnostyczną. Pozostałe dwa budynki (7 i 9), wykonywane przez firmę Warbud S.A., są realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramami prac (zakończenie przewidywane jest w 2014 r.).

Powyższa decyzja zagwarantuje, że całość inwestycji – budowa oraz wyposażenie czterech budynków laboratoryjnych – zostanie w pełni zrealizowana.

Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.09.2013
plusfontminusfontreloadfont