Panel ekspertów – biotechnologia

Print Friendly, PDF & Email

Panel ekspertów – biotechnologia

Panel ekspertów, oceniających kandydatów na stanowisko Principal Investigator w dziedzinie biotechnologii

PROF. DR HAB. JANUSZ BUJNICKI
Ur. w 1975 r. profesor nauk biologicznych (tytuł profesora uzyskał w 2009 r.) i szef grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania łączące bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Opracował m.in. metody komputerowego modelowania struktur przestrzennych białek i RNA. Zaprojektował i stworzył białka o nowych właściwościach. Odkrył i scharakteryzował nowe enzymy, biorące udział w metabolizmie RNA. Autor szeroko cytowanych publikacji, laureat licznych grantów, stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym: Starting Grant ERC, Proof of Concept ERC, nagrody André Mischke Young Academy of Europe Prize for Science and Policy, Nagrody Narodowego Centrum Nauki, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Zwycięzca narodowego plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii Nauka (2013). Nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek m.in.: Academia Europaea, EMBO, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk, a wcześniej Akademii Młodych Uczonych PAN. Członek Grupy Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej (2015-2020), przedstawiciel Polski w Europejskim Forum Doradców Naukowych, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego (2019-2020).

 


PROF. DR HAB. MED. PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI
Dyrektor Naukowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, w którym uzyskał też habilitację i został mianowany profesorem nadzwyczajnym, i w którym od 2017 r. pracuje na etacie profesora. Ukończył wydział lekarski Medycznego Uniwersytetu w Łodzi, w którym następnie rozpoczął studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora. W trakcie studiów doktoranckich uzyskał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i odbył szkolenie na Wydziale Hematologii i Zakładzie Diagnostyki Schorzeń Hematologicznych Leeds General Infirmary w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po doktoracie otrzymał stypendia ICRETT International Union Against Cancer (Genewa, Szwajcaria) i KOLUMB Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wyjechał na staż podoktorski do Dana Farber Cancer Institute w Harvard Medical School w Bostonie, Massachusetts. Liczne kursy bioinformatyczne ukończył w Whitehead Institute for Biomedical Research, Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, Massachusetts. Po uzyskaniu grantu Leukemia & Lymphoma Society of America dołączył do młodszej kadry Harvard Medical School jako Instruktor Medycyny. Swoje badania poświęca patogenezie i ukierunkowanej terapii nowotworów układu chłonnego. Nadzorował granty, m.in. Polskiego Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, NCBiR, LLS. Prowadził wielu doktorantów. Laureat m.in. Nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego im. J.K. Parnasa, Nagrody Ministra Nauki za osiągnięcia naukowe, Nagrody Polskiego Towarzystwa Onkologii im. Koprowskiego.

 


DR MACIEJ DROŻDŻ
Dr Maciej Drożdż od blisko 15 lat w funduszach venture capital i branży biotechnologicznej. Pełnił m.in. funkcje: dyrektora Venture Investments w Johnson Development Corporation (JJDC) w londyńskim Johnson and Johnson Innovation Centre oraz CEO w Antagonis Biotherapeutics, firmie immuno-onkologicznej w austriackim Graz. Wcześniej pracował na stanowiskach: kierownika ds. inwestycji w Entrepreneurs Fund LLP, dyrektora ds. inwestycji w MCI.BioVentures i analityka w Atlas Venture. Zasiadał w radach nadzorczych zarówno firm prywatnych, jak i przedsiębiorstw notowanych na gieldzie w kilku krajach. Po uzyskaniu tytułu magistra z dziedziny biologii molekularnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obronił doktorat na Uniwersytecie w Heidelbergu w Niemczech. W ramach stażu podoktorskiego pracował we Friedrich Miescher Institute w Bazylei (Szwajcaria). Zdobył też dyplom podyplomowych studiów Master of Business Administration w Saïd Business School Uniwersytetu w Oksfordzie. Prowadził wykłady w ramach przedmiotu „Innowacja w biotechnologii” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont