Print Friendly, PDF & Email

Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna 2.0 we Wrocławiu

Eksperci są zgodni – polska gospodarka potrzebuje skokowego unowocześnienia i szybkiego rozwoju myśli technologicznej, aby dogonić znacznie bardziej innowacyjne gospodarki czołowych krajów Europy i świata. Aby to osiągnąć potrzebujemy nowoczesnej infrastruktury badawczej, efektywnej współpracy naukowców z biznesem oraz korzystnych warunków dla innowatorów. Wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych miesiącach zostanie dokonany kolejny bardzo znaczący krok w tym kierunku, dzięki utworzeniu w sąsiedztwie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej nowej generacji (SSE 2.0).

Strefa ekonomiczna nowej generacji

Zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki SSE 2.0 mają być dedykowane działalności badawczo-rozwojowej, koncentrować i stymulować działalność innowacyjną. W odróżnieniu od już istniejących specjalnych stref ekonomicznych tworzone w nich miejsca pracy powinny w znacznie większym stopniu opierać się na produkcji zaawansowanych technologicznie wyrobów wykorzystujących krajową bazę wiedzy z bezpośredniego otoczenia SSE 2.0. Wrocław, dzięki ogromnemu akademickiemu potencjałowi intelektualnemu i otwartości na świat, jest szczególnie predystynowany do bycia liderem tego nowego kierunku rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Aby tak się stało konieczne jest tworzenie realnej przestrzeni dla ukierunkowanego rozwoju. I właśnie takie podejście było fundamentem decyzji o utworzeniu integracyjnego Kampusu z Wrocławskim Centrum Badań EIT+, jako pomostu pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem. Zaś jego lokalizacja na Praczach Odrzańskich od początku uwzględniała możliwość rozwoju powiązanego z WCB EIT+ biznesu dzięki ponad stuhektarowej niezagospodarowanej przestrzeni inwestycyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie Kampusu Pracze.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Wrocławia w dniu 9 lipca 2015 Radni poparli wniosek Prezydenta Wrocławia, przygotowany przez zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i zarząd Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej przy poparciu prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wyrażenie zgody na włączenie działek z obszaru Kampusu Pracze i przyległych terenów inwestycyjnych do strefy nowej generacji – strefy SSE 2.0 polegającej na powstaniu podstrefy LSSE. Szczególnie cieszy jednogłośna decyzja wsparcia dla tej strategicznej dla Wrocławia decyzji.

Pierwsze RTO w Polsce

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to unikatowa na skalę krajową, interdyscyplinarna organizacja badawcza typu RTO (Research and Technology Organisation), której celem jest pobudzenie i wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki przez rozwój nowych technologii i prowadzenie badań naukowych, na które zapotrzebowanie zgłasza przemysł. Kampus Pracze, gdzie zlokalizowane jest EIT+, łączy w sobie nie tylko cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego, ale także, dzięki strategicznym działaniom w obszarze innowacji społecznych, może się stać centralnym miejscem nawiązywania długoterminowych relacji między nauką a biznesem.

Wyposażone w ultranowoczesny sprzęt laboratoria EIT+ oraz zespoły badawcze, których członkowie dysponują już szerokim doświadczeniem w realizacji projektów na wiodących uniwersytetach Europy i Stanów Zjednoczonych, stają się coraz większym atutem Wrocławia w przyciąganiu polskich oraz zagranicznych projektów badawczo rozwojowych – mówi Łukasz Czajkowski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Niejednokrotnie przedstawiciele potencjalnego inwestora, zaskoczeni dostępną w EIT+ infrastrukturą i możliwościami współpracy, jeszcze w trakcie wizyty zaczynali wstępnie omawiać możliwości prowadzenia we Wrocławiu projektów badawczych, które wcześniej uznawali za niemożliwe do zrealizowania w Polsce.

Dlatego też działalność EIT+ wzięto pod uwagę w kontekście strategicznej decyzji utworzenia wokół Kampusu Pracze i na jego terenie Strefy Rozwoju Innowacyjnego Biznesu opartej na pracy badawczej oraz komercjalizacji najciekawszych wyników zarówno EIT+, jak i też biznesowych centrów B+R rozwijanych w tej strefie. Stworzenie na terenie Kampusu Pracze oraz na terenach inwestycyjnych bezpośrednio do niego przyległych specjalnej strefy ekonomicznej będzie zatem idealną realizacją idei SSE 2.0.

Szansa dla MŚP

To również ogromna szansa dla wszystkich przedsiębiorstw, które planują sięgnąć po środki finansowe z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego-Inteligentny Rozwój – potwierdza prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – Do programu mogą przystępować firmy, które chcą rozwijać nowe technologie samodzielnie lub zlecić jednostce naukowej takiej jak EIT+. Dzięki strefie nasze centrum nie tylko wesprze firmy w rozwoju produktów i w komercjalizacji własności intelektualnej, ale też umożliwi korzystne umiejscowienie na terenie Kampusu Pracze EIT+ działu B+R danej firmy.

Granicami strefy ma zostać objętych ponad 15 hektarów nieruchomości, będących własnością miasta, które udostępnione zostaną podmiotom, zainteresowanym współpracą w EIT+ oraz planującym realizować prace badawczo – rozwojowe. Dodatkowym atutem lokalizacji jest dogodne położenie (13 km od centrum Wrocławia, w bliskim sąsiedztwie z obwodnicą autostradową, Portem Lotniczym Wrocław i stacją kolejową), które sprawia, że Kampus Pracze to potencjalnie kluczowa pozycja na mapie polskich innowacji o ponadregionalnym znaczeniu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 16.07.2015
plusfontminusfontreloadfont