Print Friendly, PDF & Email

Pierwszy patent EIT+ na rynku amerykańskim

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało pierwszy w historii patent na rynku amerykańskim. Dotyczy on otrzymywania czystej albuminy, którą można stosować do tworzenia nowoczesnych szczepionek, jako nośnika substancji terapeutycznych.

Patent prof. Andrzeja Gamiana pn. „Czysta albumina i sposób jej otrzymywania i detekcji” obejmuje ultraczystą postać albuminy surowiczej, wolną od zanieczyszczeń cukrowych i hydrofobowych oraz sposób jej otrzymywania. Albumina jest transporterem kwasów tłuszczowych i innych substancji hydrofobowych w krążeniu, ponadto zawiera zanieczyszczenia cukrowe. Pozbawiona zanieczyszczeń albumina (w tym zanieczyszczeń cukrowych) może być stosowana między innymi w badaniach wykrywania białek, jonów metali oraz przy konstruowaniu szczepionek koniugatowych i wytwarzaniu selektywnych przeciwciał, jako nośnik substancji czynnych, w leczeniu chorób zapalnych lub nowotworowych.

– Dotychczas, pomimo dużego zapotrzebowania na albuminę wysokiej jakości, brakuje szybkich i wydajnych metod jej oczyszczania. Nasz zespół opracował prosty sposób uzyskiwania, oczyszczania i identyfikacji ultra-czystej surowiczej albuminy wołowej z preparatów dostępnych komercyjnie. Zastosowanie opracowanej metody pozwoli na wprowadzenie na rynek wyższej jakości albuminy oraz na weryfikację czystości dostępnego handlowo produktu. – komentuje sukces Magdalena Wezner-Ptasińska, Specjalista ds. ochrony IP we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

Wynalazek powstał w ramach projektu BioMed „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” i objęty jest programem pn.: „Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 08.04.2015
plusfontminusfontreloadfont