Print Friendly, PDF & Email

Platforma „Sunrise” i kapitał doświadczeń

Zbieżność celów działalności platformy Sunrise i strategii działań WCB EIT+ nie jest przypadkowa i potwierdza jedynie konieczność wzmacniania potencjału innowacyjnego firm poprzez ścisłą współpracę ze środowiskiem akademickim.

W czasie spotkania na Praczach omawiany był wspólny projekt w zakresie usprawnienia i wzmocnienia systemu transferu wiedzy i technologii w województwie dolnośląskim. Studencka inicjatywa wpisuje się w cały szereg projektów i usług prowadzonych już w tym zakresie, dlatego też realizacja projektu planowana jest w partnerstwie, aby wykorzystać kapitał doświadczeń poszczególnych instytucji pośredniczących w transferze i zarządzaniu innowacjami. WCB EIT+ zostało zaproszone do konsorcjum jako partner odpowiedzialny za promocję innowacji i powoływanie nowych spółek typu spin-off. Wiadomo już, że do udziału w projekcie zaproszone jest także Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWR. W chwili obecnej nie znana jest jeszcze pełna lista zaproszonych partnerów ale ponieważ Platforma Sunrise obejmie swoim zakresem szereg usług skierowanych do środowisk biznesowych, planowane jest zaproszenie jednej lub kilku firm.

Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Paltformą Sunrise a WCB EIT+ jest naturalnym krokiem do wzmocnienia istniejącej już sieci powiązań nauki i biznesu na Dolnym Śląsku i kapitalizowaniu osiągnięć takich projektów jak „Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych".

Studenci z platformy Sunrise pochodzą z różnych uczelni wrocławskich i łączy ich ta sama świadomość strategii „wyjścia" ze swoimi pomysłami poza uczelnię, tam gdzie dokonuje się weryfikacja wartości rynkowej. Sunrise chce działać „aby we Wrocławiu możliwa była symetryczna relacja dająca obopólne korzyści: wrocławska nauka zapewniająca innowacje biznesowi, który wspiera ją swoim kapitałem. Tylko zgodna współpraca gwarantuje rozwój, z którego skorzystają wszyscy" –

 

KONTAKT: http://www.sunrise.wroclaw.pl/.

 

B.L

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.02.2015
plusfontminusfontreloadfont