Print Friendly, PDF & Email

Początki współpracy Wspólnoty Leibniza z WCB EIT+

Do Wspólnoty Leibniza należy 86 pozauniwersyteckich instytutów i ośrodków badawczych o szerokiej tematyce zainteresowań (od technicznej po gospodarczą, aż do humanistycznej), która owocuje licznymi interdyscyplinarnymi sukcesami (również w dziedzinie badań kosmicznych).

         Prof. Jerzy Langer, Prof. Ernst Rietschel, Prof. Mirosław Miller

 

Na zaproszenie Prezydenta Wrocławia w dniach 10-11.2009r. przebywał z wizytą  naszym mieście Prof. Ernst Rietschel z małżonką. Profesor  Rietschel jest prezydentem jednej z największych niemieckich sieci naukowych, Wspólnoty Leibnitza (Leibnitz-Gemeinschaft).

Gość zwiedził Kampus Pracze i zapoznał się z projektami Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Profesor Rietschel bardzo wysoko ocenił koncepcję budowy Kampusu Pracze oraz projektu DolBioMat.

W trakcie rozmowy z kierownictwem Spółki poruszono kwestie przyszłej współpracy WCB EIT+ z siecią Wspólnoty Leibnitza.

Gość wziął udział w koncercie w ramach Wratislavia Cantans. Złożył również wizytę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz spotkał się z Rektorem Uniwersytetu, Prof. Markiem Bojarskim.

 

 

 

Leibniz-Gemeinschaft (pełna nazwa: Naukowe Stowarzyszenie Gottfrieda Wilhelma Leibniza) jest związkiem niemieckich instytutów badawczych, których początki współpracy sięgają 1949 roku.

Wspólnota Leibniza kładzie szczególny nacisk na współpracę wewnątrzniemiecką i zagraniczną. Sukcesy Instytutów Leibniza, które zatrudniają 14 200 pracowników, i których roczny budżet wynosi 1,1 miliarda Euro, opierają się na kooperacji ze szkołami wyższymi, przemysłem i innymi podmiotami gospodarczymi.

 

INFO:

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.03.2015
plusfontminusfontreloadfont