Print Friendly, PDF & Email

Pójdź z EIT+ „szybką ścieżką”

W uruchomionym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” budżet wynosi blisko 1,9 mld euro! Aby sięgnąć po te środki firmy muszą jednak jeszcze przez złożeniem wniosku wyłonić kluczowych wykonawców – partnerów badawczych. Kto może nim zostać?

Od 2014 roku alokowane są środki finansowe, zaplanowane w nowej unijnej perspektywie 2014-20 w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój. Jedną z form dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom jest Konkurs Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka”. Budżet programu wynosi nawet 2 mld euro.

Celem wydatkowania tych ogromnych funduszy jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Przeznaczane są one na podjęcie lub kontynuację działalności badawczo – rozwojowej (B+R), obejmującej realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej.

Od tego roku zmieniają się zasady dla przedsiębiorców, dotyczące doboru partnera badawczego, którego należy wskazać już na etapie aplikacji.

NCBiR wymaga od firm aplikujących o dofinansowanie, że kluczowi podwykonawcy zostaną wyłonieni jeszcze przed złożeniem wniosku – tłumaczy Marcin Mikulski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. – Warto pamiętać, że instytucje takie jak EIT+ są  idealnym Partnerem do projektów w ramach „szybkiej ścieżki”.

Dlaczego EIT+?

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. posiada kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce oraz wykwalifikowany zespół naukowy i biznesowy. Sieć 30. specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracowni (pomiarowych i specjalistycznych), wyposażonych w unikatową aparaturę badawczą, oraz interdyscyplinarny zespół Naukowców, z międzynarodowym doświadczeniem, pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości.

Oferta dla przedsiębiorstw dot. współpracy w ramach ww. konkursu.

OSOBA DO KONTAKTU:
Urszula Mikiewicz | Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Sprzedaży
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel: +48 727 663 318 | e-mail: urszula.mikiewicz@eitplus.pl | www.port.org.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 17.01.2017
plusfontminusfontreloadfont