Print Friendly, PDF & Email

Polska w europejskim konsorcjum BBMRI-ERIC

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało oficjalnie na swoim portalu www.nauka.gov.pl, iż 28 września 2016 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI-ERIC). Zdaniem Ministerstwa decyzja ta, podjęta jednogłośnie przez Zgromadzenie członków BBMRI-ERIC, stanowi zwieńczenie kilkumiesięcznych starań podejmowanych wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisko naukowe skupione wokół konsorcjum BBMRI.PL, którego liderem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Przystąpienie Polski do BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium), czyli do organizacji która zrzesza ponad 225 instytucji i placówek badawczych (głównie biobanków) z 30 krajów, umożliwi naszemu krajowi udział w podejmowaniu decyzji o strategii rozwoju nauk biomedycznych w Europie oraz aplikowanie o granty w ramach obecnego Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”, zmierzających do uzyskania wysoce konkurencyjnych wyników badań, publikacji oraz wdrożeń. To jednak nie wszystko.

dr Łukasz Kozera

dr Łukasz Kozera

 – Udział w BBMRI-ERIC niesie za sobą szereg innych pozytywnych następstw. W ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania, które spowodują wdrożenie jednolitych standardów w zakresie biobankowania w całej Unii Europejskiej – podkreśla dr Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i kontaktów z BBMRI-ERIC. – Chodzi tutaj głównie o kolekcjonowane i procesowanie materiału biologicznego, zbieranie i przetwarzanie danych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, co ma ogromne znaczenie przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, przekłada się na jakość i wiarygodność badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem ludzkiego materiału biologicznego. Po drugie, zwiększa możliwości współpracy przemysłem, który wymaga od partnerów naukowych stosowania określonych procedur i posiadania stosownych akredytacji.

Ze względu na to, iż BBMRI-ERIC wymaga od swoich członków stworzenia krajowych sieci biobanków respektujących wspólnie określone standardy, powstało w Polsce konsorcjum BBMRI.PL, w skład którego weszły: Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu medycznego, Pracownia Biobank w Katedrze biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc.

Koszty związane z uczestnictwem Polski w BBMRI-ERIC zostaną pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wniosek o przystąpienie do Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI_ERIC) został przygotowany przez Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Więcej na temat BBMRI-ERIC na http://www.bbmri-eric.eu

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.10.2016
plusfontminusfontreloadfont