Print Friendly, PDF & Email

Polska walczy o węzły wiedzy i innowacji EIT

 Konkurs został ogłoszony 2 kwietnia, a ostateczną datą napływania zgłoszeń jest 27 sierpnia. Decyzja, kto dostanie poszczególne węzły zapadnie 17 grudnia. Zgłoszenia muszą dotyczyć jednego z trzech obszarów: energii odnawialnej, ograniczania zmian klimatycznych oraz informatyki i telekomunikacji. W skład każdego konsorcjum, które ubiega się o węzeł musi wejść co najmniej trzech niezależnych partnerów z trzech krajów Unii Europejskiej. Powinna się w nim znaleźć co najmniej jedna uczelnia wyższa i jedno przedsiębiorstwo. Dopuszczalne jest zaangażowanie w przedsięwzięcie krajów nie należących do UE. Na działalność trzech Węzłów Wiedzy i Innowacji Wspólnota zamierza przekazać w ciągu najbliższych czterech lat około 1 miliarda euro.Koordynatorem konsorcjum walczącego o węzeł energetyczny jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Znalazły się w nim również: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska i Główny Instytut Górnictwa. A także instytucje i firmy z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Beneluksu i Szwecji.Politechnika Wrocławska jest z kolei polskim liderem projektu informatyczno – komunikacyjnego. Głównym koordynatorem tego konsorcjum jest uniwersytet w Aalborgu w Danii, a w jego skład weszły organizacje i instytucje z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Słowacji i Anglii. Wśród kontrkandydatów znalazł się projekt zrzeszający takie przedsiębiorstwa jak Nokia, Ericsson, Philips czy INRIA – francuski instytut badawczy.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.03.2015
plusfontminusfontreloadfont