Print Friendly, PDF & Email

Pozytywna rekomendacja w konkursie CuBR – dofinansowanie na prace B+R w przemyśle metali nieżelaznych

Wniosek konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska oraz KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, został rekomendowany do dofinansowania w II konkursie CuBR. 

CuBR, czyli „Przedsięwzięcie zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii”, jest wspólną inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. w celu wspierania badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. To pierwsze w Polsce porozumienie dotyczącego finansowania B+R w przemyśle pomiędzy rządową agencją, a międzynarodową korporacją. Budżet Centrum i KGHM przeznaczony na finansowanie realizacji Projektów wyłonionych w II konkursie Przedsięwzięcia wyniesie 51 mln PLN. 
– KGHM przez ponad pół wieku swojej historii zawsze blisko współpracował ze światem nauki. Rozwiązywaliśmy istotne dla naszego przemysłu problemy z konkretnymi uczelniami. Teraz, wspólnie 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, adresujemy interesujące nas tematy do szerokiego grona naukowców i badaczy specjalizujących się w problematyce metali nieżelaznych. Liczymy na to, że efekty będą jeszcze lepsze, a wdrożenia szybsze – komentował przedsięwzięcie w wywiadzie dla Rzeczpospolitej („Druga odsłona konkursu CuBE”) Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź 

CuBR, czyli Przedsięwzięcie zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, jest wspólną inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. w celu wspierania badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. To pierwsze w Polsce porozumienie dotyczącego finansowania B+R w przemyśle pomiędzy rządową agencją, a międzynarodową korporacją. Budżet Centrum i KGHM przeznaczony na finansowanie realizacji Projektów wyłonionych w II konkursie Przedsięwzięcia wyniesie 51 mln PLN. 

– KGHM przez ponad pół wieku swojej historii zawsze blisko współpracował ze światem nauki. Rozwiązywaliśmy istotne dla naszego przemysłu problemy z konkretnymi uczelniami. Teraz, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, adresujemy interesujące nas tematy do szerokiego grona naukowców i badaczy specjalizujących się w problematyce metali nieżelaznych. Liczymy na to, że efekty będą jeszcze lepsze, a wdrożenia szybsze – komentował przedsięwzięcie w wywiadzie dla Rzeczpospolitej („Druga odsłona konkursu CuBR”) Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

Rekomendowany projekt, któremu przewodniczy Politechnika Wrocławska, został złożony w ramach drugiego obszaru tematycznego Przeróbka ród (Mineral Processing) i obejmuje przeróbkę rud metali nieżelaznych opartą na wzbogacaniu ukierunkowanym na produkcję koncentratów siarczkowych metali o odpowiedniej jakości z możliwie wysokim uzyskiem. Proces produkcji miedzi polega na wydzieleniu z rudy metalu, którego jest w niej zaledwie kilka procent. Wydzielanie to obejmuje proces mechanicznego wzbogacania i procesy hutnicze. Największy strumień odpadów powstaje właśnie w procesie flotacji. W wyniku czego w KGHM odpady flotacyjne stanowią około 94% wydobytej rudy i rocznie przybywa ich około 29 mln ton.

– Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, wysokoefektywnej i mniej energochłonnej technologii wzbogacania rud miedzi pochodzących z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Opracowana technologia pozwoli na obniżenie strat miedzi i innych metali w odpadach flotacyjnych oraz podwyższenie jakości koncentratów. Wynik prac mogą również pozwolić na podwyższenie stopnia odzysku nie tylko miedzi, ale i innych metali towarzyszących, przede wszystkim srebra, którego stopień odzysku powinien zrównać się ze stopniem odzysku miedzi – wskazują autorzy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zgłoszonego w II konkursie Przedsięwzięcia CuBR. 

Głównym zadaniem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w projekcie będzie analiza mineralogiczna i petrograficzna materiałów na różnych etapach procesowych aktualnie i w przeszłości wydobywanych rud miedzi. Analizy będą wykonywane w laboratoriach EIT+ i opierać się będą m.in. na nowoczesnym systemie skaningowej mikroskopii elektronowej do automatycznej mineralogii – QEMSCAN 650F. 

Szczegóły dotyczące wyników konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.08.2013
plusfontminusfontreloadfont