Rok 2019

Print Friendly, PDF & Email

Rok 2019

Zmiany we wrocławskim porcie. Andrzej Dybczyński zastąpił Piotra Dytkę

Dyrektor Dybczyński podkreślił, że misją ośrodka jest tworzenie wartości dla polskiego biznesu. – W PORT ma się rozwijać i powstawać taka nauka, która bezpośrednio będzie służyła polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu. Dlatego dzisiaj współpracujemy z największymi polskimi firmami i rozpoczynamy współpracę z największymi firmami międzynarodowymi.

Źródło: Radio Wrocław, 10 kwietnia 2019 r.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz z podpisem prezydenta

Kilkadziesiąt instytutów naukowych wejdzie w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – zakłada ustawa, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Sieć ma m.in. prowadzić badania aplikacyjne ważne dla polityki gospodarczej i kształtować świadomość społeczną nt. zaawansowanych technologii. Do sieci włączonych zostanie 37 instytutów badawczych, z czego większość podlega Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. W ramach sieci ma również działać wrocławska spółka PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który z dniem wejścia ustawy w życie, czyli 1 kwietnia br., ma się stać instytutem sieci.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 marca 2019 r.

Senat za powołaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz

Przygotowana przez posłów PiS ustawa przewiduje, że do sieci włączonych zostanie 37 instytutów badawczych, z czego większość podlega Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. W ramach sieci ma również działać wrocławska spółka PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który z dniem wejścia ustawy w życie, czyli 1 kwietnia br., ma się stać instytutem sieci.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, 27 lutego 2019 r.

Biotechnologia, genomika, cyfryzacja służby zdrowia. W tej branży dawno nie działo się tak dużo

Podczas gdy badania kliniczne późnych faz oraz produkcja i dystrybucja leków wciąż dominują na rynku polskim, globalne firmy farmaceutyczne konsekwentnie zwiększają swoje działania badawczo-rozwojowe w Polsce. Roche zainwestował w centrum bioinformatyki i wspólnie z Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otworzył Oddział Badań Wczesnych Faz. Na początku 2019 r. rozpoczął też współpracę z Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii (PORT) w obszarze medycyny personalizowanej. W ramach współpracy stworzone zostaną bazy genomowe chorych na nowotwory, co w przyszłości może umożliwić opracowanie nowych, celowanych terapii.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2019 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ustawa czeka na podpis Prezydenta

37 instytutów badawczych i Polski Ośrodek Rozwoju Technologii łączą siły. Senat przyjął właśnie poselski projekt ustawy powołujący Sieć Badawczą Łukasiewicz. W ramach sieci, która rozpocznie swoją działalność 1 kwietnia tego roku, prowadzone będą badania kluczowe z punktu widzenia interesów państwa.

Źródło: gov.pl, 22 lutego 2019 r.

Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz uchwalona

Sejm uchwalił w nocy z czwartku na piątek ustawę o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ustawa zakłada połączenie w sieć kilkudziesięciu instytutów badawczych. Ma ona stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych.

Źródło: bankier.pl, 21 lutego 2019 r.

W Puławach wyprodukują kwas bursztynowy z odpadów. Projekt za 6,5 mln zł

Realizacją projektu zajmuje się grupa specjalistów biochemików i bioinżynierów z puławskiej spółki wraz z naukowcami z Wrocławia (liderem konsorcjum projektowego jest Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. – tzw. PORT). W ramach projektu, na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”, powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. Ta inwestycja bezpośrednio wpłynie na rozwój potencjału naukowego lokalnych instytucji, m.in. Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Źródło: PortalKomunalny.pl, 7 lutego 2019 r.

Zielony projekt Grupy Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty PUŁAWY realizuje projekt badawczy z zakresu tzw. „zielonych technologii”, dotyczący produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych. Projekt, nad którym pracuje grupa specjalistów z puławskiej Spółki wraz z naukowcami z Wrocławia (liderem konsorcjum projektowego jest Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o.o. – tzw. PORT), zdobył uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dostał dofinansowanie w kwocie do prawie 4,7 mln zł.

Źródło: kierunekchemia.pl, 5 lutego 2019 r.

Wspieranie działalności naukowej w nowej formule

W projekcie ustawy zapisano, że podmiotem, któremu minister przekaże zadania związane z organizacją WIB i jego zarządzaniem zajmie się PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. we Wrocławiu (dawniej Centrum Badań EIT+) albo inny podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.

Źródło: e-prawnik.pl, 4 lutego 2019 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu badań z FPN, który powstanie w BGK

Środki Funduszu będą przekazywane na finansowanie badań prowadzonych w formie wirtualnego instytutu badawczego, w obszarach wskazanych – przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii ministra od spraw gospodarki – w szczególności w zakresie określonym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W pierwszej kolejności tego typu finansowanie będzie realizowane w obszarze szeroko rozumianej biotechnologii. W rezultacie sposób funkcjonowania WIB będzie odbiegał od przyjętego sposobu finansowania badań w Polsce – środki finansowe przeznaczane będą na tworzenie i rozwój zespołów badawczych, które będą realizowały badania wpisujące się w ustaloną agendę badawczą, ale będą zlokalizowane w różnych jednostkach naukowych w Polsce.

Źródło: Money.pl, 29 stycznia 2019 r.

Rząd chce wspierać działalność naukową. Powstanie Fundusz Polskiej Nauki

Z Funduszu, który powstanie w Banku Gospodarstw Krajowego (BGK), finansowany będzie Wirtualny Instytut Badawczy (WIB). (…) Zgodnie z projektem, minister będzie wskazywał podmiot zarządzający WIB. Może nim być PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Spółka z o.o. albo podmiot wybrany w otwartym konkursie ofert.

Źródło: Gazeta Prawna, 29 stycznia 2019 r.

Rząd zajmie się projektem ustawy powołującej Fundusz Polskiej Nauki

Działania związane z organizacją WIB oraz jego zarządzaniem minister właściwy ds. ds. szkolnictwa wyższego i nauki będzie powierzał, w formie umowy, podmiotowi zarządzającemu. W projekcie przewidziano, że będzie nim mógł być PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. we Wrocławiu (dawniej Centrum Badań EIT+) albo podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, 28 stycznia 2019 r.

Powłoki odporne na lód i wodę

Nowe powłoki superhydrofobowe opracowuje dr Jacek Marczak, kierownik Laboratorium Materiałów Polimerowych z Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) we Wrocławiu. Jego pomysły mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w branży energetycznej, budowlanej czy lotniczej. Powłoki mogłyby służyć jako pasywne systemy antyoblodzeniowe samolotów, czyli takie, które nie wymagają użycia energii, jak systemy stosowane obecnie.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, 27 stycznia 2019 r.

Piotr Dardziński: Instytucje są jak technologie – powinny się stale rozwijać [WYWIAD]

Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak będzie wyglądać nadzór nad Centrum Łukasiewicz, może obserwować działania wokół wrocławskiego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT). Przeszedł on restrukturyzację i dziś pozyskuje kandydatów do pracy nawet z USA. Gdy pojawi się Sieć Badawcza Łukasiewicz, to będzie wyraźny sygnał dla potencjalnych partnerów z zagranicy, że stajemy się poważnym graczem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 stycznia 2019 r.

Projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz skierowany do komisji

W czwartek na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie, w czasie którego odrzucono wniosek partii Teraz! i PO – KO o odrzucenie projektu ustawy. Trafił on do dalszych prac w komisjach Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. W projekcie wymieniono 38 instytutów badawczych, które zostaną włączone do sieci, z czego większość podlega Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Dodatkowo w ramach sieci działać ma również wrocławski PORT – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który z dniem wejścia ustawy w życie ma stać się instytutem sieci.

Źródło: forumakademickie.pl, 18 stycznia 2019 r.

Wiceminister nauki: za 3-4 miesiące ruszy Fundusz Polskiej Nauki

Przygotowany w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki przewiduje powstanie tego Funduszu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma być z niego finansowana nowatorska formuła współpracy naukowej: wirtualny instytut badawczy (WIB). (…) [Wicepremier] Dardziński wyraził nadzieję, że jeszcze w tym półroczu zostaną ogłoszone pierwsze konkursy i nabory do WIB. Ich operatorem ma być wrocławski PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, 17 stycznia 2019 r.

Projekt nauka: Dzięki jego pracom lampy rtęciowe odejdą do lamusa

We wrocławskim PORCIE, dawnym EIT+, profesor Detlef Hommel, naukowiec ze światowymi sukcesami w dziedzinie półprzewodników, pracuje nad nowym materiałem, dzięki któremu mogą zostać stworzone wydajne lampy LED, emitujące promieniowanie UV. Głębokie UV może zabijać wszelkie wirusy. Przyrządy zbudowane na bazie takich diod LED można by wykorzystać np. przy oczyszczaniu wody albo w procesie sterylizacji aparatury medycznej – dziś w szpitalach wykorzystuje się do tego celu lampy rtęciowe. Gościem był profesor Detlef Hommel z PORT Wrocław.

Źródło: Radio Wrocław, 8 stycznia 2019 r.

Projekt nauka: To będzie jedyna taka powłoka?!

Wyobraźmy sobie karoserię samochodu – niepodatną na rdzę, skrzydła samolotu, które same się odladzają bez potrzeby podgrzewania, czy stosowania środków chemicznych. Wrocławscy naukowcy pracują nad wynalazkiem, który może zrewolucjonizować przemysł lotniczy, energetyczny, budowlany czy samochodowy na całym świecie. W naszym studiu lider tego zespołu doktor Jacek Marczak, kierownik Laboratorium Materiałów Polimerowych w PORT (Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii).

Źródło: Radio Wrocław, 8 stycznia 2019 r.

FutuRAM – o powłokach, od których woda odbije się niczym piłeczka

Na wrocławskich Praczach Odrzańskich spotkamy naukowców pracujących nad nowymi technologiami, które być może ułatwią nam życie. Dr Jacek Marczak opowiedział nam o powłokach superhydrofobowych, od których krople wody odbiją się niczym piłeczka kauczukowa, a dodatkowo mają opóźniać zamarzanie wody na skrzydłach samolotu.

Źródło: Radio RAM, 5 stycznia 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 08.01.2019
plusfontminusfontreloadfont