Print Friendly, PDF & Email

Prestiżowe logo HR Excellence in Research trafiło do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Prestiżowe logo HR Excellence in Research trafiło do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. We Wrocławiu to pierwsza instytucja, która je posiada.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało prawo do używania logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
To dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie. Dla wielu w Polsce marka EIT+ kojarzy się jedynie z wielką inwestycją infrastrukturalną. Ale wspaniałe warunki pracy w nauce to nie tylko super laboratoria, a przede wszystkim możliwość rozwoju indywidualnych talentów oraz pracy zespołowej na warunkach partnerskich. Dopiero połączenie obu warunków zatrzyma drenaż najbardziej uzdolnionych z polskiej nauki. Bez tych talentów Polska nie wyjdzie z rysującej się pułapki średniego rozwoju i odtwórczej gospodarki. Bardzo cieszymy się, że nasze wysiłki w tworzeniu sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską – przyznaje prof. Jerzy Langer, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. – Przyznanie prawa do używania tego ogromnie prestiżowego logo poprzedziła kilkumiesięczna weryfikacja. Po ukończeniu niezwykle trudnego procesu inwestycyjnego to kolejny etap realizacji naszych zobowiązań wobec akademickiego środowiska wrocławskiego, środowiska biznesowego Wrocławia i Dolnego Śląska oraz oczywiście władz samorządowych.

Do tej pory w Polsce, oprócz WCB EIT+ prawo do stosowania logo HR Excellence in Research otrzymało tylko osiem instytucji: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Agrofizyki PAN z Lublina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest też pierwszą Wrocławską instytucją akademicką, która może pochwalić się takim wyróżnieniem. I co szczególnie ważne, to najmłodsza instytucja badawcza w Europie, która otrzymała prawo do stosowania tego wyjątkowego tytułu.

Przyznawanie logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej. Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Posługujące się nim instytucje co dwa lata przeprowadzają samoocenę, a co 4 lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat strategii HR Excellence in Research dostępne są na stronie EURAXESS.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 27.01.2016
plusfontminusfontreloadfont