Print Friendly, PDF & Email

Prestiżowe wyróżnienie dla dr. inż. Michała Nikodema z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

W grudniu br. Warszawa stanie się sercem debaty o przyszłości energetycznej Europy. Wszystko dzięki międzynarodowej konferencji „Science and art in Europe”, organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  W gronie wybitnych ekspertów z Polski oraz Niemiec zajmujących się tematyką energetyki i zaproszonych do udziału w debacie znalazł się dr inż. Michał Nikodem z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Konferencja „Science and Art In Europe” potrwa w dniach 10-11 grudnia br., a sercem obrad będzie warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Przez dwa dni wybitni naukowcy i znawcy tematyki przemysłowej będą się zastanawiać nad rozwojem innowacyjnych technologii, które można zastosować w energetyce. To jedno z najważniejszych wyzwań, które stoi przed Europą – budowa gospodarki niskoemisyjnej i wdrożenie na szeroką skalę sposobów produkowania czy magazynowania energii, które nie będą szkodliwe dla środowiska naturalnego, a jednocześnie wysokowydajne.

Warszawska konferencja będzie podzielona na cztery panele dyskusyjne:

– Energia tradycyjna – kopaliny
– Nuclear Fission i Nuclear Fussion energy – dwa rodzaje energii jądrowej
– Green Energy – energia ze źródeł odnawialnych
– Polska i Niemcy wobec europejskiego rynku energii

Dr inż. Michał Nikodem z EIT+ został zaproszony jako prelegent do panelu dyskusyjnego poświęconego energii tradycyjnej i kopalinom. Nasz naukowiec od lat zajmuje się tą tematyką, pracując nad innowacyjną technologią laserową, służącą do mierzenia stężenia gazów (np. metanu) w powietrzu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 05.10.2013
plusfontminusfontreloadfont