Print Friendly, PDF & Email

Prezes Klimatycznego-KIC Mary A. Ritter o konferencji we Wrocławiu: "Wiążę duże nadzieje z tym wydarzeniem"

Czym zajmuje się stowarzyszenie Climate-KIC? Jakie projekty realizuje, by uczynić Europę kontynentem proekologicznym i lepiej gospodarującym energią? O tym opowiada nam w wywiadzie Mary A.Ritter, prezes stowarzyszenia Climate-KIC. Zachęcamy do lektury.

Co jest głównym celem działalności stowarzyszenia Climate-KIC i rozwijanych przez niego projektów?
Mary A. Ritter*:
Climate-KIC stwarza szanse dla innowatorów, którzy realizują projekty związane ze zmianami klimatu, chcących w ten sposób kształtować światową gospodarkę jutra. Pomagamy im nawiązać odpowiednie kontakty, stworzyć produktywne sojusze, aby ich pomysły mogły rozkwitać, tworząc jednocześnie  ekonomicznie korzystne zmiany. Tworzymy międzynarodową sieć, składającą się  z dynamicznych firm, najlepszych instytucji akademickich i jednostek sektora publicznego. Dzięki tej współpracy, nasza wspólnota przekształca cenne pomysły z obszaru dotyczące zmian klimatu w sukces komercyjny.

Jakiej tematyce poświęcona będzie grudniowa konferencja Climate-KIC we Wrocławiu?
Mary A. Ritter:
Eksperci innowacyjności, przedsiębiorczości i edukacji  społeczności Climate-KIC we Wrocławiu w sposób otwarty zaprezentują naszą pracę i osiągnięcia w tych dziedzinach. Przykładowo, o swoich projektach opowiedzą nam studenci, szkoły letniej, programu The Journey, podczas której dowiedzieli się, jak przekuć pomysły biznesowe w nowe start-upy. Nasze wsparcie w inkubowaniu młodego biznesu to różnego rodzaju pomoc dla początkujących przedsiębiorców, aby pomóc im zacząć i rozpoznać potencjał rynku. Mamy nadzieję, że obrady we Wrocławiu wzmocnią naszą sieć w Europie Wschodniej. Pracujemy w Polsce i na Węgrzech, mamy więc kilka przykładów projektów już istniejących. Chcemy stymulować  i rozwijać naszą sieć kontaktów w tej części Europy.

Co sprawiło, że władze stowarzyszenia Climate-KIC zdecydowały się zorganizować konferencję właśnie we Wrocławiu?
Mary A. Ritter:
Dolny Śląsk jest partnerem w ramach sieci Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate-KIC. Regiony należące do tej sieci odgrywają szczególnie ważną rolę, biorąc pod uwagę zakres ich bieżącej działalności i inwestycji, dostęp do mieszkańców i rynku, a także zdolność do określania ich konkretnych potrzeb. Ta konferencja jest okazją dla Wrocławia
i Dolnego Śląska do zaprezentowania się członkom Climate-KIC oraz szerokiej europejskiej publiczności bieżących projektów i możliwości.

To także doskonała okazja na wzmocnienie powiązań pomiędzy Wrocławiem, Dolnym Śląskiem a Climate-KIC. Jestem bardzo ciekawa dyskusji z wrocławskimi partnerami na temat sposobu inwestowania funduszy unijnych w mieście i regionie. Środki te są w coraz większym stopniu zorientowane na innowacje, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a także promowanie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej. To cele, które idealnie wpasowują się w misję realizowaną przez Climate-KIC.

Eksperci na całym świecie są przekonani, że rozwój zrównoważonej gospodarki jest kluczowym czynnikiem dla przyszłości miast, krajów lub regionów. Co sądzi Pani o wielu różnych europejskich działaniach, skierowanych właśnie na rzecz zrównoważonej gospodarki?
Mary A. Ritter:
Przejście do modelu bardziej zrównoważonej gospodarki jest wspólnym wyzwaniem dla europejskich miast, regionów i państw. Znalezienie właściwych rozwiązań wymaga eksperymentowania i nakładów inwestycyjnych, żeby odnieść się do wyzwań stojących przed danym regionem, ale również żeby miały możliwość przeniesienia ich na inny grunt, w innym regionie.

W wielu przypadkach miasta i regiony w całej Europie, wdrażając programy promujące zasady zrównoważonej gospodarki, stosują różne modele stylu życia, mobilności poruszania się czy konsumpcji. Rozwiązania muszą wykraczać poza sferę czysto technologiczną – muszą obejmować istotne zagadnienia społeczne i ekonomiczne, jak zaangażowanie mieszkańców w następujące zmiany czy nowe modele finansowe wspierające transformację.

Władze Wrocławia rozwijają szereg projektów, które mają uczynić miejską gospodarkę oraz miejski system  transportu bardziej zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska. To m.in. sieć rowerów miejskich, czy elektroniczny system zarządzania transportem miejskim (Inteligentny System Transportu), który jest zorientowany na usprawnienie komunikacji zbiorowej. Co sądzi Pani o tego typu działaniach?
Mary A. Ritter: 
Słyszałam o inwestycjach, które wdraża Wrocław, zwłaszcza o tych, które mają usprawnić komunikację zbiorową. Wrocław jest jednym z partnerów w naszym projekcie Pioneer Cities. Obok stolicy Dolnego Śląska, uczestniczy w nim Birmingham (Wielka Brytania), Castellon (Hiszpania), Frankfurt nad Menem (Niemcy), dwa miasta z Włoch: Bolonia i Modena, a także Budapeszt (Węgry).  

Projekt ma na celu ocenę nowych modeli innowacji w miejskich systemów w zakresie budynków, mobilności i sieci energetycznych. Pierwsze wyniki projektu będą dostępne wkrótce i mamy nadzieję, że będą źródłem nowych pomysłów i propozycji dla Wrocławia oraz innych miast. Wrocław uczestniczy też w naszym programie praktyk Pioneers into Practice, w ramach którego osoby zaangażowane w projekty dot. zrównoważonego rozwoju mogły wyjechać na praktyki do innych miast partnerskich Climate-KIC, by przekonać się, jak tego typu inwestycje są realizowane za granicą. Ta wymiana doświadczeń i pomysłów jest dla kluczowa aby zwiększyć skalę naszych działań w Europie.
 
*prof. Mary A. Ritter – prezes Stowarzyszenia Climate-KIC, wykładowca na Imperial College w Londynie, gdzie jest też prorektorem ds. studiów doktoranckich oraz spraw międzynarodowych.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.01.2014
plusfontminusfontreloadfont