Print Friendly, PDF & Email

Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller na konferencji "Biohoryzonty" we Wrocławiu

Biotechnologię często nazywa się nauką przyszłości. Podczas konferencji „Biohoryzonty”, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller opowiadał o specyfice rynku biotechnologicznego w Polsce i możliwościach rozwoju, jakie zapewnia.

Dyskusje przeprowadzone podczas konferencji „Biohoryzonty” poświęcone były różnym aspektom związanym z rozwojem branży biotechnologicznej w Polsce. Właściciele firm operujących w tym sektorze rynku, m.in. Pure Biologics i Fundacji Algae Labs, opowiadali o pierwszych krokach założonych przez siebie przedsiębiorstw. Natomiast Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller wyjaśniał uczestnikom konferencji, jak firmy zajmujące się biotechnologią mogą współpracować z przemysłem, skutecznie komercjalizując swoje odkrycia i innowacyjne technologie. Nie zabrakło też analizy perspektyw rozwoju biotechnologii w Polsce.

Prof. Mirosław Miller zaprezentował też słuchaczom realizowany przez EIT+ projekt BioMed, w ramach którego nasi badacze prowadzą szeroko zakrojone badania biotechnologiczne, m.in. nad opracowaniem nowych leków przydatnych w terapii nowotworów.

Ważną częścią obrad konferencji „Biohoryzonty” była też część panelowa, podczas której eksperci studenci wspólnie z ekspertami dyskutowali, jak zmieniać program studiów biotechnologicznych. Wszystko po to, by ułatwić absolwentom tego kierunku znalezienie pracy w tym sektorze rynku innowacji.

Konferencja „Biohoryzonty” była wspólnym projektem studentów dwóch uczelni z Wrocławia: Wydziałowej Rady Studentów Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Koła Naukowego „Biotop” z Politechniki Wrocławskiej. Obrady odbyły się 19 maja br. w siedzibie uniwersyteckiego Wydziału Chemii.

Prezentacja prof. Mirosława Millera z konferencji „Biohoryzonty 2012”:

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.04.2014
plusfontminusfontreloadfont