Print Friendly, PDF & Email

Prof. Detlef Hommel członkiem cenionego Stowarzyszenia Academia Europaea

academia europaeaPrzed paroma dniami Komisja Nominacyjna Stowarzyszenia Academia Europaea podjęła decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków. Zaszczytne wyróżnienie zostało nadane prof. Detlefowi Hommel, Dyrektorowi Departamentu Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Prof. Detlef Hommel przez wiele lat prowadził Katedrę Fizyki i Półprzewodników na Uniwersytecie w Bremie. Zajmował się głównie optoelektroniką epitaksji, czyli częścią fizyki ciał stałych, dzięki którym można przetwarzać prąd w światło widzialne. Obecnie, jako Dyrektor Departamentu Nanotechnologii w EIT+, chce rozszerzyć swoje badania o dziedziny związane z przetwarzaniem energii słonecznej. W uznaniu dla osiągnięć badawczych wrocławskiego już naukowca, członkowie Zgromadzenia Ogólnego Academia Europaea zdecydowali o przyjęciu prof. Hommela w szeregi organizacji.

Academia Europaea to, jedna z najbardziej prestiżowych instytucji w Europie, skupiająca naukowców z 35 krajów. Powstała w 1988 r., pełni doradczą i opiniotwórczą rolę w zakresie nauki. Należy do niej ponad 3 tys. naukowców, w tym 50 laureatów Nagrody Nobla, a także zdobywcy Turing Award, Lasker Award czy Gödel Prize.

Detlef HommelProf. Detlef Hommel będzie już kolejnym wrocławianinem należącym do Akademii, obok m.in. Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, prof. Tadeusza Lutego z wrocławskiej Politechniki i prof. Jacka Otlewskiego, koordynatora projektu BioMed realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 06.07.2013
plusfontminusfontreloadfont