Print Friendly, PDF & Email

Prof. Jerzy Langer członkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W czasie majowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przyjęto Uchwałę w sprawie powołania do Konwentu nowych członków. Zostali nimi prof. Jerzy Langer – Prezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz prof. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Zmianę Senat przyjął jednomyślnie, zatwierdzając uzupełniony skład tego gremium.

Konwent jest organem doradczym i opiniodawczym. Do jego kompetencji i głównych zadań należy m.in. podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu, promowanie Uczelni w kraju i za granicą, wspieranie w zakresie powiększania i modernizacji bazy materialnej oraz podejmowanie inicjatyw ułatwiających start zawodowy absolwentów. 

W skład konwentu wchodzą nie tylko przedstawiciele organów samorządu administracji publicznej, instytucji i stowarzyszeń naukowych oraz finansowych, ale również przedstawiciele renomowanych przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pro-biznesowych współpracujących z Uczelnią. 

Zaproszenie do tego grona przedstawiciela Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ będzie zatem doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy obiema instytucjami oraz kolejny krokiem na drodze do współpracy środowiska naukowego z wrocławskim centrum badawczo-rozwojowym. 

 

Posiedzenie Konwentu, fot. Tomasz Lewandowski (źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, strona www)

 

Pełne sprawozdanie z posiedzenia konwentu dostępne jest na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Konwent jest organem doradczym i opiniodawczym. Do jego kompetencji i głównych zadań należy m.in. podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni 
z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu, promowanie Uczelni 
w kraju i za granicą, wspieranie w zakresie powiększania i modernizacji bazy materialnej oraz podejmowanie inicjatyw ułatwiających start zawodowy absolwentów. 
W skład konwentu wchodzą nie tylko przedstawiciele organów samorządu administracji publicznej, instytucji i stowarzyszeń naukowych oraz finansowych, ale również przedstawiciele renomowanych przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pro-biznesowych współpracujących z Uczelnią. 
Zaproszenie do tego grona przedstawiciela Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ będzie zatem doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń oraz do zacieśniania związków środowiska naukowego z wrocławskim centrum badawczo-rozwojowym. 
Pełne sprawozdanie z posiedzenia konwentu dostępne jest na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 17.08.2013
plusfontminusfontreloadfont